Leksikon Iskalnik

Od
RadDatePicker
Open the calendar popup.


Do
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
Od
RadDatePicker
Open the calendar popup.


Do
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select

Anton Lajovic

19. 12. 1878 - 28. 8. 1960
pravnik, publicist, skladatelj.

Anton Lajovic se je rodil 19. 12. 1878 na Vačah, očetu Francu in mami Mariji. V družini Lajovic se je rodilo 12 otrok, devet sinov in tri hčere: Anton, Franc, Albin, Maks, Marija, Ana, Milivoj, Pavla, Franci, Vladislav, Janez, Karel (vir: družinsko drevo, Mano Seifert, mož Marine Lajovic, nečakinje Antona Lajovica, 1980, v knjigi Litijski obrazi). Anton se je povsem slučajno rodil v rojstni hi&...

Franc Fran Lajovic

3. 11. 1854 - 23. 11. 1938
gostilničar, mizar, načelnik Požarne brambe Litija, soustanovitelj Požarne brambe Litija, trgovec.

Franc oziroma Fran Lajovic, se je rodil na Vačah, 3. 11. 1854. Izučil se je za mizarja in se v letu 1878 poročil z Marijo Grilc, rojeno 13. 6. 1855. V letu poroke je prejel poziv, da se zglasi v vojaški enoti na Ptuju. Od tam so se  odpravili v Bosno, v spopade s Turki, v bitko za Sarajevo. Po zmagi nad Turki, so vojaki AO gradili ceste in druge vojaške objekte ter čakali na demobilizacijo...

Franci Lajovic

21. 2. 1894 - 29. 1. 1975
podjetnik, župan.

Rodil se je 21. februarja 1894 v Ljubljani. Izhaja iz zelo razvejane družine Lajovic z Vač. Oče Franc Lajovic st. je bil na Vačah kmet, gostilničar in mizar. V družini je bilo 12 otrok, 9 fantov in 3 dekleta.  Za razliko od bratov je bil precej majhne rasti. Pred vojno je imel pletilstvo, po vojni pa sitotisk na tekstil. Stroje za pletenje so mu namreč po vojni zaplenili in z njimi opremili ...

Marjan Lampret

3. 12. 1964
duhovnik, pisatelj.

Osnovno šolo je obiskoval v Šentvidu pri Stični. Šolanje je nadaljeval med leti 1980 in 1984 na gimnaziji v Stični. Študij je končal na Teološki fakulteti v Ljubljani in diplomiral ob koncu petega letnika leta 1989. Mašniško posvečenje in novo mašo je imel 1. julija 1990. Svojo prvo duhovniško službo je nastopil kot kaplan v Kočevju. Č...

Ivan Lavrenčič

6. 1. 1857 - 3. 2. 1930
duhovnik, kanonik, zgodovinar.

Gimnazijo je končal v Ljubljani. Med leti 1878 in 1881 je študiral bogoslovje v Ljubljani. V mašnika je bil posvečen leta 1881. Od  leta 1882 je služboval kot kaplan v Gornjem Logatcu, Postojni in v Cerkljah na Gorenjskem, odkoder je nekaj časa upravljal župnijo Naklo in Kranj. Od maja 1892 do maja 1895 je bil župnik v Boštanju, potem do julija 1902 župnik in dekan v Šmartnem pri Litiji, kjer...

Benedikt Lavrih

11. 3. 1960
duhovnik.

Mladost je preživel v Črnem Potoku v župniji Šmartno pri Litiji. Kot dijak malega semenišča Družbe Jezusove je obiskoval Gimnazijo Miloša Zidanška v Mariboru v letih od 1974 do 1979. Študij je začel na Teološki fakulteti v Ljubljani v letih 1979 do 1981. Po služenju vojaškega roka v Sarajevu in Somborju je vstopil v noviciat v Mariboru. V obdobju me...

Franc Lebinger

22. 11. 1903 - 29. 8. 2000
lovec, zdravnik.

Rodil se je kot najmlajši otrok v znani družini Heinricha Lebingerja. Osnovno šolo je obiskoval v Litiji. Šolanje na klasični gimnaziji je nadaljeval v Ljubljani. Po maturi je odšel na študij medicine na Dunaj, ki ga je dokončal leta 1929. Prvo službo je nastopil v Novem mestu, kjer je tri leta delal kot porodničar.Vojaški rok je služil v Boki Kotorski...

Heirich (Henrik) Lebinger

12. 7. 1860 - 15. 11. 1944
lastnik trgovskega podjetja, trgovec.

V drugi polovici 19. stoletja je imel Heinrich (Henrik) Lebinger veliko trgovsko podjetje in trgovino »Pri Škofu«. V tej stavbi je sedaj sedež Kmetijske zadruge Litija. Podjetje je delovalo skupaj s poslovnim partnerjem Karlom Bergmannom.

Hinko Lebinger

15. 4. 1894 - 1980
kulturni delavec, planinec, poslanec, župan.

Ljudsko šolo je obiskoval v Litiji. Leta 1910 je v Ljubljani začel obiskovati trgovsko akademijo, ker naj bi po očetu Heinrichu podedoval trgovsko podjetje v Litiji. Zaposlil se je pri Okrajnem cestnem podjetju v Litiji. Bil je vojak avstroogrske vojske. Leta 1920 se je vračal s solunske fronte. Takrat je v Srbiji spoznal svojo bodočo ženo Katarino (Kajo), ki jo je pripeljal v Litijo. D...

Hinko ml. Lebinger

15. 7. 1921 - 2. 2. 2001
planinec, športnik, učitelj.

Šolal se je v Litiji, Ljubljani in Beogradu. Med drugo svetovno vojno so njegovo družino izgnali v Srbijo. Po vojni je študiral na visoki športni šoli v Beogradu. Nato je nekaj časa poučeval v Zagorju, okrog leta 1952 pa je prišel nazaj v Litijo in se zaposlil v litijski osnovni šoli. Dolga leta je poučeval razne predmete s področja naravoslovja in tehnike...

12
A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž