Leksikon Iskalnik

Od
RadDatePicker
Open the calendar popup.


Do
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
Od
RadDatePicker
Open the calendar popup.


Do
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select

Anton Lajovic

19. 12. 1878 - 28. 8. 1960
pravnik, publicist, skladatelj.

Zgodnje otroštvo je preživel na Vačah, kasneje se je družina preselila v Litijo, kjer je obiskoval ljudsko šolo. Njegov oče je bil Franc Lajovic. Šolanje je nadaljeval v Ljubljani. Študiral je klavir in harmonijo. Na dunajskem konservatoriju je leta 1902 diplomiral iz kontrapunkta in kompozicije. Leta 1907 je končal tudi študij prava in najprej kot pripravnik sl...

Franci Lajovic

21. 2. 1894 - 29. 1. 1975
podjetnik, župan.

Po šolanju v Litiji in Ljubljani se je začel ukvarjati z gospodarsko dejavnostjo in uvajati tekstilno ter pletilsko obrtno dejavnost. Tekstilno podjetje, v katerem so izdelovali pletenine in druge tekstilne izdelke je imelo sedež v Podkraju, kjer so Lajovčevi tudi stanovali. Prenovljena hiša stoji še danes. Bil je uspešen podjetnik. V Litiji je imel med prvimi prebi...

Marjan Lampret

3. 12. 1964
duhovnik, pisatelj.

Osnovno šolo je obiskoval v Šentvidu pri Stični. Šolanje je nadaljeval med leti 1980 in 1984 na gimnaziji v Stični. Študij je končal na Teološki fakulteti v Ljubljani in diplomiral ob koncu petega letnika leta 1989. Mašniško posvečenje in novo mašo je imel 1. julija 1990. Svojo prvo duhovniško službo je nastopil kot kaplan v Kočevju. Č...

Ivan Lavrenčič

1857 - 4. 2. 1930
duhovnik, kanonik, zgodovinar.

Gimnazijo je končal v Ljubljani. Med leti 1878 in 1881 je študiral bogoslovje v Ljubljani. V mašnika je bil posvečen leta 1881. Od  leta 1882 je služboval kot kaplan v Gornjem Logatcu, Postojni in v Cerkljah na Gorenjskem, odkoder je nekaj časa upravljal župnijo Naklo in Kranj. Od maja 1892 do maja 1895 je bil župnik v Boštanju, potem do julija 1902 župnik in dekan v &Sca...

Benedikt Lavrih

11. 3. 1960
duhovnik.

Mladost je preživel v Črnem Potoku v župniji Šmartno pri Litiji. Kot dijak malega semenišča Družbe Jezusove je obiskoval Gimnazijo Miloša Zidanška v Mariboru v letih od 1974 do 1979. Študij je začel na Teološki fakulteti v Ljubljani v letih 1979 do 1981. Po služenju vojaškega roka v Sarajevu in Somborju je vstopil v noviciat v Mariboru. V obdobju me...

Franc Lebinger

22. 11. 1903 - 29. 8. 2000
lovec, zdravnik.

Rodil se je kot najmlajši otrok v znani družini Heinricha Lebingerja. Osnovno šolo je obiskoval v Litiji. Šolanje na klasični gimnaziji je nadaljeval v Ljubljani. Po maturi je odšel na študij medicine na Dunaj, ki ga je dokončal leta 1929. Prvo službo je nastopil v Novem mestu, kjer je tri leta delal kot porodničar.Vojaški rok je služil v Boki Kotorski...

Heirich (Henrik) Lebinger

12. 7. 1860 - 15. 11. 1944
lastnik trgovskega podjetja, trgovec.

V drugi polovici 19. stoletja je imel Heinrich (Henrik) Lebinger veliko trgovsko podjetje in trgovino »Pri Škofu«. V tej stavbi je sedaj sedež Kmetijske zadruge Litija. Podjetje je delovalo skupaj s poslovnim partnerjem Karlom Bergmannom.

Hinko Lebinger

15. 4. 1894 - 1980
kulturni delavec, planinec, poslanec, župan.

Ljudsko šolo je obiskoval v Litiji. Leta 1910 je v Ljubljani začel obiskovati trgovsko akademijo, ker naj bi po očetu Heinrichu podedoval trgovsko podjetje v Litiji. Zaposlil se je pri Okrajnem cestnem podjetju v Litiji. Bil je vojak avstroogrske vojske. Leta 1920 se je vračal s solunske fronte. Takrat je v Srbiji spoznal svojo bodočo ženo Katarino (Kajo), ki jo je pripeljal v Litijo. D...

Hinko ml. Lebinger

15. 7. 1921 - 2. 2. 2001
planinec, športnik, učitelj.

Šolal se je v Litiji, Ljubljani in Beogradu. Med drugo svetovno vojno so njegovo družino izgnali v Srbijo. Po vojni je študiral na visoki športni šoli v Beogradu. Nato je nekaj časa poučeval v Zagorju, okrog leta 1952 pa je prišel nazaj v Litijo in se zaposlil v litijski osnovni šoli. Dolga leta je poučeval razne predmete s področja naravoslovja in tehnike...

Franci Lesjak

22. 4. 1950
restavrator, slikar, slikar naive.

  V Ljubljani je končal gradbeno tehnično šolo. Otroška in mladostna leta je večinoma preživel s staro mamo in starim očetom, ki je bil upokojeni železničar. Z njim je hodil na bližnjo železniško postajo v Zalogu in opazoval razstavljanje in sestavljanje vlakov. Stari mami je v okolici hiše pomagal pri različnih delih na vrtu in v sadovnjaku in na ta način spoznav...

12
A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž