Leksikon Iskalnik

Od
RadDatePicker
Open the calendar popup.


Do
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
Od
RadDatePicker
Open the calendar popup.


Do
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select

Jožef Balant (tudi Walland, Wallant)

28. 1. 1763 - 11. 5. 1834
duhovnik, škof, šolski organizator.

Šolal se je v Ljubljani. Bogoslovje je študiral v Gradcu, po posvečenju 15. novembra 1789 pa še eno leto na dunajski univerzi. Kot kaplan je leta 1791 služboval v Kresnicah in Velikih Laščah ter kot katehet na glavni šoli v Ljubljani. Leta 1798 je postal profesor moralne in pastoralne teologije na liceju, od leta 1805 stolni kanonik in nadzornik ljudskih š...

Valentin Benedik

13. 2. 1907 - 10. 10. 1989
duhovnik.

Otroštvo je preživel v skromnosti. Pri osmih letih mu je umrl oče, tako da je morala mama sama preživljati veliko družino.   Med letoma 1913 in 1917 je obiskoval štirirazredno Ljudsko šolo v Kranju. Po končani osnovni šoli se je leta 1917 vpisal na gimnazijo cesarja Franca Jožefa v Kra­nju. Leta 1925 je bil sprejet na Teološko fakulteto v Ljubljani in jo ...

Jožef Burger

21. 3. 1800 - 24. 1. 1870
duhovnik, metelkovec, prevajalec, urednik.

V Ljubljani je med leti 1813 - 1821 obiskoval gimnazijo in licej, teologijo med leti 1821 do 1824. V mašnika je bil posvečen leta 1824 v Ljubljani. Do leta 1828 je bil administrator na Bledu in spiritual v Ljubljani do leta 1836. Od leta 1836 do svoje smrti je bil župnik, dekan in šolski nadzornik v Šmartnem pri Litiji. Leta 1868 je ustanovil prvo farno šolo. Pouk je po...

Anton Gornik

23. 1. 1893 - 15. 3. 1974
duhovnik.

Novomašnik je postal 8. junija 1917. Bil je kaplan v Starem trgu pri Ložu, pri sv. Petru v Ljubljani, v Šmihelu pri Novem mestu in v Radovljici. Župnijo v Šmartnem pri Litiji je prevzel 3. junija 1930. Po zlati maši je odšel v rojstno župnijo, nato se je 6. oktobra 1971 vrnil v Šmartno pri Litiji, kjer je ostal do smrti. Pokopan je v pokopališki kap...

Jurij Humar

14. 4. 1819 - 19. 12. 1890
alternativni zdravilec, duhovnik.

V Kamniku je obiskoval šolo, gimnazijo pa v Karlovcu. Kasneje je študiral bogoslovje in postal župnik. Po študiju bogoslovja je bil leta 1847 posvečen v duhovnika. Službo župnika na Primskovem je nastopil 14. aprila 1876. Zelo je bil nadarjen za jezike, poleg slovanskih je obvladal tudi vse večje evropske jezike ter tudi grščino, latinščino in hebrejšč...

Frančišek Jerant

16. 4. 1969
avtor kolumn, duhovnik, ljubitelj živali, magister znanosti, motorist, pisatelj, športnik.

V osnovno šolo je šel leta 1976 na Prežganju. Po štirih letih jo je nadaljeval v Sostrem in jo končal 1984. Zatem je obiskoval gimnazijo Želimlje in jo končal leta 1988. Po končani gimnaziji je odšel na služenje vojaškega roka v Sarajevo. To je bilo obdobje nemirov na Kosovu, zato so bili poslani na Kosovo, kjer je ostal do konca vojaškega roka. Po pri...

Marjan Lampret

3. 12. 1964
duhovnik, pisatelj.

Osnovno šolo je obiskoval v Šentvidu pri Stični. Šolanje je nadaljeval med leti 1980 in 1984 na gimnaziji v Stični. Študij je končal na Teološki fakulteti v Ljubljani in diplomiral ob koncu petega letnika leta 1989. Mašniško posvečenje in novo mašo je imel 1. julija 1990. Svojo prvo duhovniško službo je nastopil kot kaplan v Kočevju. Č...

Ivan Lavrenčič

6. 1. 1857 - 3. 2. 1930
duhovnik, kanonik, zgodovinar.

Gimnazijo je končal v Ljubljani. Med leti 1878 in 1881 je študiral bogoslovje v Ljubljani. V mašnika je bil posvečen leta 1881. Od  leta 1882 je služboval kot kaplan v Gornjem Logatcu, Postojni in v Cerkljah na Gorenjskem, odkoder je nekaj časa upravljal župnijo Naklo in Kranj. Od maja 1892 do maja 1895 je bil župnik v Boštanju, potem do julija 1902 župnik in dekan v Šmartnem pri Litiji, kjer...

Benedikt Lavrih

11. 3. 1960
duhovnik.

Mladost je preživel v Črnem Potoku v župniji Šmartno pri Litiji. Kot dijak malega semenišča Družbe Jezusove je obiskoval Gimnazijo Miloša Zidanška v Mariboru v letih od 1974 do 1979. Študij je začel na Teološki fakulteti v Ljubljani v letih 1979 do 1981. Po služenju vojaškega roka v Sarajevu in Somborju je vstopil v noviciat v Mariboru. V obdobju me...

Vinko Lovšin

6. 1. 1895 - 17. 3. 1953
duhovnik, glasbenik, skladatelj.

Leta 1936 postane Litija samostojna župnija in Vinko Lovšin njen prvi župnik. Bil je eden izmed prvih duhovnikov, ki je pri svojem pastoralnem delu uporabljal avtomobil. Ljudsko šolo je obiskoval v Ribnici, gimnazijo v Šentvidu pri Ljubljani. Tu je tudi končal študij bogoslovja. Novo mašo je imel 14. junija 1919. Po novi maši je šel k salezijancem,...

12
A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž