Leksikon Iskalnik

Od
RadDatePicker
Open the calendar popup.


Do
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
Od
RadDatePicker
Open the calendar popup.


Do
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select

Fran Serafin Adamič

4. 9. 1830 - 22. 12. 1877
organist, skladatelj, učitelj.

Ljudsko šolo in gimnazijo je obiskoval v Ljubljani, kjer se je učil tudi glasbe. Učiteljsko pripravnico je zaključil leta 1847. Kot učitelj je najprej služboval v Škofji Loki in nato od leta 1849 v Šmartnem pri Litiji, kjer je bila tedaj enorazrednica v tako imenovani stari mežnariji. Šolo štirirazrednico so ustanovili leta 1876. Vodil jo je le malo časa, saj ga ...

Ivan Bartl

18. 4. 1860 - 16. 7. 1900
organist, pevec, skladatelj, zbiralec starin.

Preživel je težko mladost. Ljudsko šolo je končal v Ljubljani. Kljub glasbeni nadarjenosti se je leta 1875 vpisal na učiteljišče. Leta 1879 je prišel kot učitelj v Grahovo na Notranjskem, leta 1884 pa kot učitelj v Šmartno pri Litiji. Kmalu po njegovem prihodu so po njegovi zaslugi začele nastajati pevske skupine. Ustanovil je pevsko društvo Zvon (1890) in tambur...

Peter Jereb

1. 7. 1867 - 3. 10. 1951
skladatelj.

Mladi Jereb je imel absoluten posluh in dober glas. Začel se je učiti igrati na violino, ki mu jo je prinesel oče z nekega potovanja in se navdušil nad glasbo. V tistem času so imeli v Cerknem že društvo Čitalnica, ki je imela glasbeni oddelek. V ranem otroštvu je postal sirota, zato je zanj skrbel stric, ki je bil župnik v Tunjicah. Leta 1887 je z odličnim uspehom končal o...

Maks Kovačič

29. 12. 1889 - 13. 7. 1943
skladatelj, učitelj, zborovodja.

Rodil se je v Šentrupertu na Dolenjskem, se šolal v Ljubljani, kjer je dokončal učiteljišče. Zaradi težkih gmotnih razmer v družini si je ob študiju tudi sam prizadeval za izboljšanje svojega položaja in življenja. Postal je odgovoren, zavzet, skromen in hvaležen človek, ki je zelo cenil poštenost in dobre medčloveške odnose. Pri šolanju se ...

Anton Kunšič

11. 1. 1839 - 6. 1. 1878
organist, skladatelj, učitelj.

Enoletni učiteljski tečaj je končal leta 1859 v Idriji. Kot učitelj je služboval v Gotenicah, Preddvoru, v Škocjanu pri Dobravi, v Nemški Loki, v Dolenji vasi pri Ribnici, v Šenčurju pri Kranju, kot nadučitelj v Trebnjem in v Litiji. V teh krajih je poučeval, hkrati pa je bil tudi organist. Delo             ...

Anton Lajovic

19. 12. 1878 - 28. 8. 1960
pravnik, publicist, skladatelj.

Zgodnje otroštvo je preživel na Vačah, kasneje se je družina preselila v Litijo, kjer je obiskoval ljudsko šolo. Njegov oče je bil Franc Lajovic. Šolanje je nadaljeval v Ljubljani. Študiral je klavir in harmonijo. Na dunajskem konservatoriju je leta 1902 diplomiral iz kontrapunkta in kompozicije. Leta 1907 je končal tudi študij prava in najprej kot pripravnik sl...

Vinko Lovšin

6. 1. 1895 - 17. 3. 1953
duhovnik, glasbenik, skladatelj.

Leta 1936 postane Litija samostojna župnija in Vinko Lovšin njen prvi župnik. Bil je eden izmed prvih duhovnikov, ki je pri svojem pastoralnem delu uporabljal avtomobil. Ljudsko šolo je obiskoval v Ribnici, gimnazijo v Šentvidu pri Ljubljani. Tu je tudi končal študij bogoslovja. Novo mašo je imel 14. junija 1919. Po novi maši je šel k salezijancem,...

Alojzij Mihelčič

3. 3. 1880 - 10. 2. 1975
organist, politik, skladatelj.

V ljudski šoli se je učil klavir in glasbeno teorijo pri glasbeniku Martinu Zarniku. Leta 1896 je končal študij na orglarski šoli v Ljubljani, kjer se je izpopolnil v orglah, klavirju in kompoziciji. Leta 1899 je postal pomožni učitelj in organist v Štangi pri Litiji, kjer je bil tudi zborovodja tamkajšnjega zbora. Od leta 1903 je služboval v Metliki, kjer je ...

Viktor Parma

20. 2. 1858 - 25. 12. 1924
dirigent, skladatelj.

Otroška leta je preživel v Trstu in v Benetkah. Ljudsko šolo je obiskoval na Reki in v Zadru. Na Dunaju je med leti 1876 - 81 študiral pravo. Po končanem študiju je opravljal delo v okrajnih glavarstvih v Ljubljani, Kočevju, Kranju, Krškem, Postojni, Logatcu in Kamniku. Leta 1890 je prišel v Litijo. V teh letih so v Litiji delovali Luka Svetec, Peter Jereb...

Makso Pirnik

28. 8. 1902 - 12. 8. 1993
glasbeni pedagog, skladatelj, zborovodja.

V osnovno šolo je hodil na Prihovo. Kot deček se je vpisal na triletno meščansko in orgelsko šolo v Celju. Poglobljeno glasbeno znanje si je pridobival na mariborskem učiteljišču v letih od 1923 do 1927. V ta čas segajo njegovi prvi poskusi komponiranja kratkih vokalnih skladbic ter vodenje pevskih zborov. Prvo službo je dobil leta 1927 v osnovni šoli v Oplotni...

12
A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž