Viri in literatura

Jubilej župnijske cerkve sv. Martin 2001. Uredil Peter Avbelj. Šmartno pri Litiji: Župnijski urad Šmartno, 2001.

Natisni

Vinko Lovšin

duhovnik, glasbenik, skladatelj

* 6. 1. 1895, Jurjevica (Ribnica)
17. 3. 1953, Buenos Aires


Območje delovanja: Litija

Povzetek: Prvi župnik v župniji Litija, pobudnik Prosvetnega društva v Litiji, ki je bilo gibalo medvojnega kulturnega društva.

Leta 1936 postane Litija samostojna župnija in Vinko Lovšin njen prvi župnik. Bil je eden izmed prvih duhovnikov, ki je pri svojem pastoralnem delu uporabljal avtomobil.

Ljudsko šolo je obiskoval v Ribnici, gimnazijo v Šentvidu pri Ljubljani. Tu je tudi končal študij bogoslovja. Novo mašo je imel 14. junija 1919. Po novi maši je šel k salezijancem, 1924 izstopil in postal kaplan v Metliki, 1930 v Šmartnem pri Litiji. Bil je glasbenik, petje je poučeval na Rakovniku pri Ljubljani, Krakovu, Veržeju in Zagrebu. Zložil in izdal je »Venčarico« za otroški zbor in priredil več kompletov za otroški glas. V Zagrebu je izdal v samozaložbi zbirko Marijinih in zbirko evharističnih pesmi s hrvaškim besedilom.Kot bogoslovec je izdal koralne speve za veliki teden (Lj. 19232). V drugi svetovni vojni je bil interniran v Srbijo.

Bil je organizator in pobudnik Prosvetnega društva v Litiji, ki je bilo gibalo medvojnega kulturnega življenja.

 

 


Nazaj Naprej
A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž