Galerija slik
Viri in literatura

Hauptman, Helena. In memoriam Martin Brilej. Iz zgodovine Litije in okolice (Kronika 59 – 2011), Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana str. 769 – 770.

 

Poglejte še
Natisni

Martin Brilej

kulturni in družbeno politični delavec, ljubiteljski zgodovinar, občinski svetnik, predsednik mestne skupnosti, publicist, učitelj, zbiralec starin

* 3. 10. 1940, Litija
2. 8. 2011, Litija


Območje delovanja: Litija

Povzetek: Bil je vsestranski in požrtvovalni delavec na različnih področjih ter poznavalec mesta Litije.

Osnovno šolo je obiskoval v Litiji. Šolanje je nadaljeval na Industrijsko kovinarski šoli v Kranju, nato leta 1977 diplomiral na Visoki šoli za organizacijo dela v Kranju.

Njegovo prvo delovno mesto je bilo v Osnovni šoli Šmartno pri Litiji. Od leta 1971 do upokojitve leta 1997 je bil zaposlen na občini Litija.

Bil je vsestranski in požrtvovalni delavec na športnem področju ter navdušen športnik. Ustanovil je Rokometni klub Usnjar v Šmartnem pri Litiji. Leta 1965 je pridobil diplomo rokometnega trenerja. Od leta 1977 do 1980 je bil predsednik Rokometne zveze Slovenije. Aktivno je deloval kot član Nogometnega kluba Litija in Košarkaškega kluba Litija. Dlje časa je vodil Telesno kulturno skupnost v Litiji in kasneje Zvezo telesnokulturnih organizacij v Občini Litija. Bil je občinski svetnik, član in predsednik Mestne skupnosti Litija, član različnih občinskih odborov in komisij, član sveta Javnega zavoda za kulturo Litija.

Med drugimi je bil ustanovni član Villa Litta kluba – Fondacije Litija, ustanovni član Lions kluba v Litiji, prvi urednik lokalnega časopisa Občan, član Slovenske filatelistične akademije, ustanovni član slovenskega društva Transplant in njegov predsednik ter urednik časopisa.

Bibliografija

1995 - Spomin na Litijo: Litija in okoliški kraji na starih razglednicah (ob 850-letnici prve omembe Litije v pisnih virih), Villa Litta klub Litija

1999 - 150 let železnice: od Celja do Ljubljane (1849-1999), Tiskarna Aco, Litija

2008 – Litijski obrazi, Tiskarna Aco, Litija

Zbral in uredil je gradivo za naslednje publikacije:

1997 - GEOSS, območje geometričnega središča Slovenije (vodnik), odbor "Projekt Vače 81", Vače

1997 - 25 let Območne obrtne zbornice Litija: 1972-1997, Območna obrtna zbornica, Litija

1985 - Gasilsko društvo Litija: 1885-1985 (100-letnica ustanovitve Gasilskega društva Litija)

2002 - Kovina: 1951-2001 (50 let), Kovina, Šmartno pri Litiji

Priznanja:

1980 – plaketa Stanka Bloudka (najvišje slovensko priznanje Telesno - kulturne skupnosti Slovenije za delo in dosežke na področju športa)

2009 - Zlata medalja za predsednikovanje Rokometne zveze Slovenije

 


Nazaj Naprej
A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž