Viri in literatura
Zapis, Nataša Kolar, junij 2012.
Natisni

Nataša Kolar

magistrica zgodovinskih znanosti, muzejska svetovalka, profesorica

* 20. 5. 1961, Ljubljana

Območje delovanja: Šmartno pri Litiji

Povzetek: Je magistrica zgodovinskih znanosti in zaposlena v ptujskem muzeju. Proučuje zgodovino v slovenskem prostoru. Raziskala je zgodovino šolstva v Šmartnem pri Litiji od 1800 do 1850 in zgodovino kraja v prvi polovici devetnajstega stoletja.

Osnovno šolo je obiskovala v Šmartnem pri Litiji. Šolanje je nadaljevala na Gimnaziji Vide Janežič-Poljane v Ljubljani. Po gimnaziji se je vpisala na Filozofsko fakulteto v Ljubljani na smer A-zgodovina, B- umetnostna zgodovina. Aprila 1987 je diplomirala z diplomskim delom Šmartno pri Litiji v prvi polovici 19. stoletja. Podiplomski študij na področju Obča in narodna zgodovina od 18. stoletja do najnovejše dobe je končala junija 2001 z zagovorom magistrskega dela z naslovom Ptuj v prvi polovici 19. stoletja ter pridobila znanstveni naziv magistrica znanosti. Redno raziskuje v slovenskih in avstrijskih arhivih v Gradcu (Steiermärckisches Landesarchiv) in na Dunaju (Österreichisches Staatsarchiv).

V Pokrajinskem muzeju Ptuj-Ormož je zaposlena od novembra 1987. Do leta 1990 je delala kot kustodinja pedagoginja, od tega leta naprej dela kot kustodinja zgodovinarka. Prejela je strokovni naziv za muzejsko svetovalko.

Njeno področje delovanja je usmerjeno v preučevanje novoveške zgodovine slovenskega prostora, zlasti ptujsko-ormoškega območja in Slovenskih goric med letoma 1800 in 1941 s težiščem na raziskovanju problematike prve svetovne vojne, družbene zgodovine ter zgodovine vsakdanjega življenja (zgodovina mest, trgov ter podeželja, zgodovina prometa, zgodovina vojske, zgodovina šolstva, kulturna zgodovina meščanstva) v nekdanji habsburški monarhiji in kraljevini Jugoslaviji. Znanstvenoraziskovalno delo zajema objave raziskav nemških in slovenskih izvirnih virov s področij njenega delovanja, ki jih je predstavila na številnih razstavah, samostojno ali v soavtorstvu in na znanstvenih ter strokovnih srečanjih doma ter v tujini. Za razstavo ob stoti obletnici ptujskega muzeja Archaeologia Poetovionensis je dobila Valvazorjevo priznanje za leto 1994, ki ga podeljuje Skupnost muzejev Slovenije ter Oljenko, ki jo podeljuje Skupščina občine Ptuj (Mestna občina Ptuj) ob kulturnem prazniku za kulturne dosežke. Odmevne razstave so še bile v letu 2001 Od dominikanske vojašnice do muzeja, v letu 2003 Ptuj v prvi polovici 19. stoletja in stalna zgodovinska razstava Ptuj z okolico v 20. stoletju ter v letu 2006 razstava NE DAMO SE! : Slovenska osamosvojitvena vojna, Dogajanje na ptujskem in ormoškem v desetdnevni vojni 1991. Ob proslavah tisoč devetsto tridesete obletnice prve omembe Ptuja v pisnih virih in stoletnice odkritja I. mitreja na Spodnji Hajdini ter postavitve zaščitne stavbe nad njim, je bila članica organizacijskega odbora mednarodnega znanstvenega srečanja Ptuj v rimskem cesarstvu, Mitraizem in njegova doba, ki je bil od 11. do 15. oktobra 1999 na ptujskem gradu. Za organizacijo mednarodnega znanstvenega srečanja Ptuj v rimskem cesarstvu, Mitraizem in njegova doba je prejela državno priznanje Slovenskega arheološkega društva za leto 2000.

Ima organizacijske izkušnje tako v sodelovanju pri medinstitucionalnih projektih, pri pripravah strokovnih srečanj kot tudi v uredniškem delu. Je članica slovenskih strokovnih društev Mednarodnega muzejskega sveta, Slovenski odbor ICOM, Slovenskega muzejskega društva, Slovenskega arheološkega društva. Leta 1997 je bila članica občinske komisije Litija za pripravo ustanovitve javnega zavoda Bogenšperk in leta 2004 članica občinske komisije Mestne občine Ptuj za pripravo Lokalnega programa za kulturo v MOP 2004-2007.

Izbrana bibliografija

- Šmartno pri Litiji v prvi polovici devetnajstega stoletja, Argo XXXVIII, 1996, str. l0-16. Archaeologia Poetovionensis, Stara in nova arheološka spoznanja. Pokrajinski muzej Ptuj, Ptuj 1993 (soavtorica).

- NE DAMO SE! : slovenska osamosvojitvena vojna, Dogajanje na ptujskem in ormoškem v desetdnevni vojni 1991. Pokrajinski muzej Ptuj : Zgodovinski arhiv, 2006.

- »Oj, fanti kaj pa zdaj?« : Vojaška taborišča in rezervne bolnišnice v Strnišču med letoma 1915 in 1918. Ptuj : Pokrajinski muzej Ptuj, 2007.

- Prispevki k zgodovini Kidričevega v luči prve svetovne vojne : Zbornik Občine Kidričevo. Kidričevo: Občina, 2010, str. 142-157.

- Prispevki k zgodovini šolstva v Šmartnu pri Litiji med letoma 1800 in 1850. Kronika, Ljubljana, 2010, letnik 59, št. 3, str. 515-524.

- Usnjarna Kirbisch v Sv. Trojici v Slovenskih goricah od 1882 do 1848: zbornik referatov, Šoštanj, 26. september 2011. Šoštanj: Muzej Velenje, Muzej usnjarstva na Slovenskem, 2011, str. 53-71.

- Plovba po Dravi na ptujskem območju od 15. stoletja do konca 19. stoletja. Ekonomska i ekohistorija : časopis za gospodarsku povijest i povijest okoliša, Zagreb, 2011, letnik 7, št. 7, str. 101-110.

Priznanja in nagrade

1995 - Valvazorjevo priznanje za leto 1994

1995 - Oljenka

2000 - Državno priznanje Slovenskega arheološkega društva


Nazaj Naprej
A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž