Leksikon Iskalnik

Od
RadDatePicker
Open the calendar popup.


Do
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
Od
RadDatePicker
Open the calendar popup.


Do
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select

Božidar Fink

30. 8. 1920 - 18. 2. 2013
izseljenski politik, pevec, pravnik, publicist.

Leta 1939 je maturiral na klasični gimnaziji v Ljubljani, 1943 pa diplomiral na Pravni fakulteti univerze v Ljubljani. Med drugo svetovno vojno je bil v internaciji v Gonarsu. Od jeseni 1943 je deloval kot častnik v pripravništvu slovenskega domobranstva. Maja 1945 se je z domobranskimi enotami umaknil na Koroško. Po vojni je bil zaprt v taboriščih, kjer je deloval pri raznih...

Alojzij Juvan

13. 6. 1886 - 19. 4. 1960
pravnik, župan.

Kot sin kmečkih staršev je obiskoval gimnazijo v Ljubljani in študiral pravo v Gradcu in na Dunaju. Začetek prve svetovne vojne je pričakal kot odvetniški pripravnik v Mariboru. Napoten je bil na balkansko bojišče, pozneje pa na soško fronto. Ko se je po vojni vrnil iz italijanskega vojnega ujetništva, je v Mariboru dokončal odvetniško pripravni&sca...

Anton Lajovic

19. 12. 1878 - 28. 8. 1960
pravnik, publicist, skladatelj.

Anton Lajovic se je rodil 19. 12. 1878 na Vačah, očetu Francu in mami Mariji. V družini Lajovic se je rodilo 12 otrok, devet sinov in tri hčere: Anton, Franc, Albin, Maks, Marija, Ana, Milivoj, Pavla, Franci, Vladislav, Janez, Karel (vir: družinsko drevo, Mano Seifert, mož Marine Lajovic, nečakinje Antona Lajovica, 1980, v knjigi Litijski obrazi). Anton se je povsem slučajno rodil v rojstni hi&...

Marjan Oblak

19. 8. 1926 - 7. 3. 2008
planinec, pravnik.

Leta 1952 je postal član Planinskega društva (PD) Litija. V društvu je najprej prevzel vodenje financ, kasneje pa je bil izvoljen v upravni odbor. Vodil je zbiranje sredstev in organizacijo izgradnje planinskega doma na Jančah (odprt leta 1959). Leta 1959 je tudi prevzel funkcijo predsednika PD Litija. Vodil ga je do leta 1971. V tem času so pri PD Litija ustanovili mladinski odsek...

Fran Rosina

29. 9. 1863 - 16. 10. 1924
politik, poslanec deželnega zbora, pravnik, rodoljub, vojak generala Rudolfa Maistra.

Gimnazijo je končal v Ljubljani in študij prava na Dunaju. Leta 1888 je delal kot odvetniški pripravnik v Novem mestu. V Gradcu je 18. marca 1891 naredil doktorat, leta 1894 pa še odvetniški izpit. Leta 1895 je odprl lastno odvetniško pisarno v Ljutomeru, se leta 1901 preselil v Maribor, kjer je ostal do smrti. V Novem mestu je leta 1888 ustanovil dolenjski Sok...

Franc Višnikar

23. 2. 1848 - 5. 2. 1914
pravnik.

V Ljubljani je v letih 1862–70 obiskoval gimnazijo, nato študiral pravo na Dunaju in ga končal 1874. Isto leto je postal v Ljubljani praktikant pri dežel. sodišču, nato sodnik v Ilirski Bistrici do 1885, ko je odšel v Ribnico (na Dol.) kot okrajni sodnik in tu 1896 postal sodni svetnik, 1907 pa višji sodni svetnik, vse do upokojitve 1910, ko se je preselil v Ljubl...

Janko Vrančič

1. 7. 1889 - 19. 12. 1959
pravnik.

Rojen je bil v Gradcu pri Litiji višjemu oficialu Južnih železnic Ivanu in Mariji rojeni Lušin. Gimnazijo je med leti 1899–1907 obiskoval v Ljubljani. Pravo je študiral na Dunaju med leti 1907–1912 in ga leta 1913 tudi končal. Po 6 mesecih prakse pri deželni vladi za Kranjsko je leta 1915 opravil praktični izpit za politično administrativno poslovanje. Služboval je...

1
A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž