Leksikon Iskalnik

Od
RadDatePicker
Open the calendar popup.


Do
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
Od
RadDatePicker
Open the calendar popup.


Do
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select

Ivan Šega

10. 12. 1871 - 10. 10. 1936
publicist, šolski organizator.

Šolal se je v Ljubljani in leta 1891 maturiral. Poučeval je v raznih krajih,  v letih 1904–1905 tudi v Šmartnem pri Litiji. Bil je predvsem šolski organizator. Med leti 1893 in 1909 je bil tajnik Zaveze slovenskih učiteljskih društev. Kot njen delegat se je leta 1906 udeležil skupščine srbskih učiteljev v Beogradu in leta 1908  vseslovanskega uč...

Vinko Šega

29. 5. 1917 - 15. 6. 2013
duhovnik, prelat, železomašnik.

V duhovnika ga je 4. julija 1943 v ljubljanski stolnici posvetil škof Gregorij Rožman. Po novi maši v domačem Grahovem pri Cerknici je bil imenovan za kaplana v Kočevju. Zaradi vojnih razmer je najprej deloval v domačem kraju. Leta 1946 je bil imenovan za kaplana in poslan k dekanu Karlu Gnidovcu v Žužemberk. 21. maja 1952 ga je tedanja oblast zaprla in je ostal v zaporu v Novem mestu do obsodbe 1...

Vida Škrabanja

4. 12. 1968
docentka, doktorica znanosti s področja živilstva.

Rodila se je v Ljubljani, od koder so se leta 1975 s starši preselili na Savo pri Litiji. Z možem Silvom, sinovoma Jakobom Vidom in Tilnom Gregorjem od leta 2001 živi v Novem mestu. Prve štiri razrede je obiskovala na podružnični osnovni šoli na Savi, zadnje štiri pa v Litiji. Po zaključeni Srednji pedagoški šoli naravoslovno-matematične smeri se je vpi...

Jože Šmit

1. 2. 1922 - 7. 2. 2004
novinar, pesnik, prevajalec, urednik.

Jože Šmit se je rodil v revni družini, v kateri je bilo 12 otrok. Že v zgodnjem otroštvu je šel za pastirja, osnovno šolo je obiskoval v Gaberju. Odločil se je, da bo nadaljeval šolanje in postal pisatelj. Leta 1941 je maturiral na klasični gimnaziji v Ljubljani. Med leti 1942-43 je študiral gozdarstvo na dunajski univerzi. Študij na univerzi je prekinila 2. svetovna vojna. Bil je mob...

Avgust Špat

18. 7. 1910 - 13. 12. 1989
inženir, turistični, športni in kulturni delavec.

Živel je v Sevnici in Ptuju, kjer je že delal v športnih in kulturnih organizacijah. Leta 1937 je celo režiral gledališko predstavo na Ptuju, igral nogomet in bil član šahovskega kluba. Zaposlen je bil kot banovinski cestni nadzornik. Ker je bila to javna služba, ga je oblast prestavljala iz kraja v kraj, predvsem na Dolenjsko. Leta 1941 so ga italijanske okupacijske oblas...

Bojan Štine

13. 6. 1933 - 27. 10. 2021
kipar, metalurg, učitelj, umetnik ulitih skulptur.

Rodil se je leta 1933 v bližini Kapiteljskih njiv – enega od najbogatejših najdišč pozne bronaste in starejše železne dobe na Dolenjskem. V Ljubljani se je vključil v kovinarsko srednjo šolo in se usposobil za metalurga. Več kot 40 let je poučeval v Litostrojski kovinarski šoli in kot izjemen poznavalec kovin in livarskih postopkov postal mentor mladih metalurgov. Svoje znanje še danes rad ...

Jože (Korotan) Štok

17. 2. 1924 - 24. 7. 2011

Med leti 1930–1938 je obiskoval osnovno šolo v Litiji. Leta 1940 je končal kmetijsko šolo na Grmu pri Novem mestu. Avgusta 1941 se je vključil v narodno osvobodilno gibanje. 10. januarja 1943 je odšel v partizane. Bil je borec zasavskega bataljona, član litijske terenske patrulje, zaščitnega bataljona GŠ NOV, POS in Šlandrove brigade. Januarja 1944...

Andreja Štuhec

12. 9. 1973
direktorica splošne Knjižnice Litija.

Otroštvo in mladost je preživela v Litiji, kjer je obiskovala osnovno šolo (OŠ Dušan Kveder Tomaž). Šolanje je nadaljevala na Upravno – administrativni šoli (gimnazijska smer) v Ljubljani. Študij je končala na  Fakulteti za družbene vede Ljubljana, smer novinarstvo. Leta 1998 se je zaposlila v Zavodu za izobraževanje in kulturo Liti...

1
A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž