Leksikon Iskalnik

Od
RadDatePicker
Open the calendar popup.


Do
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
Od
RadDatePicker
Open the calendar popup.


Do
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select

Fran Serafin Adamič

4. 9. 1830 - 22. 12. 1877
organist, skladatelj, učitelj.

Ljudsko šolo in gimnazijo je obiskoval v Ljubljani, kjer se je učil tudi glasbe. Učiteljsko pripravnico je zaključil leta 1847. Kot učitelj je najprej služboval v Škofji Loki in nato od leta 1849 v Šmartnem pri Litiji, kjer je bila tedaj enorazrednica v tako imenovani stari mežnariji. Šolo štirirazrednico so ustanovili leta 1876. Vodil jo je le malo časa, saj ga je 22. decembra 1877 zadela kap. ...

Ivo Adamič

1921 - 1987
predsednik krajevne skupnosti, vojni interniranec.

V Litiji se je izučil za strojnega ključavničarja. Nato se je zaposlil pri Jožetu Turku v Zagorju. Med drugo svetovno vojno se je z zasavskimi aktivisti vključil v NOB. Leta 1942 je bil izdan in zaprt v Trbovljah, Celju in Mariboru, kasneje pa interniran v taborišča Dachau, Lublin in Auschwitz. Iz Auschwitza so ga premestili v Gross Rousseu in nazadnje še v Mauthausen. Po vrnitvi domov je bil zelo...

Jurij Adlešič

4. 2. 1844 - 17. 4. 1930
nadučitelj.

V Šmartno pri Litiji je prišel iz Vipave. Bil je nadučitelj in vodja šole v letih 1889 – 1895. Leta 1884  so se na njegovo pobudo sestali pri Vodopivcu in ustanovili Požarno brambo Šmartno. Zaslužen in prizadeven je bil tudi pri gradnji gasilskega doma. Po rodu je bil iz Adlešičev v Beli krajini.

Amir Alibabić

26. 2. 1995
plesalec, športnik-invalid.

Rodil se je 26.12.1995 v Ljubljani. Osnovno šolo Litija je obiskoval v letih 2002-2011, Gimnazijo Litija pa od 2011 do 2015. Po uspešno opravljeni maturi  se je vpisal na Fakulteto za družbene vede v Ljubljani, kjer je absolvent dodiplomskega študija politologija – študije politike in države.  Prek programa erasmus +, študijske izmenjave, je v let...

Milan (Emil) Amon

14. 12. 1947
ljubiteljski fotograf, publicist.

Po poklicu je strojevodja. Zaposlen je bil pri Slovenskih železnicah. Je aktiven član v Društvu upokojencev Litija. Vodi sekcijo za organiziranje izletov in srečanj. Ukvarja se z ljubiteljskim fotografiranjem. Zbira in objavlja gradivo o kraju Konjšica. Bibliografija Amon, Milan. Amon, Jožica. Konjšica skozi čas = Konjšica through time,  Tiskarna Tori, Trbovlje, ...

Bernard Andoljšek

11. 8. 1865 - avgust 1936, Ljubljana
nadučitelj.

Kot učitelj je služboval v Bohinju, kasneje v Dragi in Mirni peči. V Litijo je bil prestavljen leta 1904 kot nadučitelj. Šola je stala na mestu, kjer je sedaj poslopje Občine Litija. Po njegovi zaslugi so pričeli graditi novo šolsko poslopje na Trtici. Dograjeno leta 1912. Pri tem delu ga je podpiral njegov prednik g. Franc Slanc, ki je kot veleposestnik prevzel županstvo.   V...

Venčeslav Arko

10. 7. 1902 - 14. 6. 1965
kirurg, zdravnik.

Študij medicine je končal v Zagrebu leta 1928 in prav tam specializiral kirurgijo. Služboval je v Ljubljani, med okupacijo pa je v sanatoriju Emona operiral tudi ilegalce. Leta 1942 so ga fašisti najprej odgnali v koncentracijsko taborišče v Italijo, kasneje pa v Dachau. Po vojni je bil med leti 1946-1965 predstojnik kirurgije v Splošni bolnišnici v Mariboru, kje...

Peter Avbelj

15. 5. 1972
kustos, občinski svetnik, profesor, turistični vodnik, univerzitetni diplomirani zgodovinar.

Osnovno šolo je obiskoval v Veliki Kostrevnici 1979 – 1983 in Šmartnem pri Litiji (1983 – 1987). Šolanje je nadaljeval na Srednji elektro šoli v Zagorju ob Savi (1987 – 1991). Študiral je na Filozofski fakulteti, Univerza v Ljubljani (1991 – 1997). Na Upravi za kulturno dediščino v Ljubljani je decembra 1998 opravil strokovni izpit ...

1
A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž