Leksikon Iskalnik

Od
RadDatePicker
Open the calendar popup.


Do
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
Od
RadDatePicker
Open the calendar popup.


Do
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select

Viktor Parma

20. 2. 1858 - 25. 12. 1924
dirigent, skladatelj.

Otroška leta je preživel v Trstu in v Benetkah. Ljudsko šolo je obiskoval na Reki in v Zadru. Na Dunaju je med leti 1876 - 81 študiral pravo. Po končanem študiju je opravljal delo v okrajnih glavarstvih v Ljubljani, Kočevju, Kranju, Krškem, Postojni, Logatcu in Kamniku. Leta 1890 je prišel v Litijo. V teh letih so v Litiji delovali Luka Svetec, Peter Jereb...

Josip (Jože) Pastor

13. 11. 1901 - 1983
prevajalec.

Njegov oče je kot rudar živel v Litiji, mati pa mu je umrla leta 1943. Osnovno šolo je obiskoval v različnih krajih, saj se je družina veliko selila. Rudarsko šolo je zaključil leta 1924 v Celju. Leta 1916 se je zaposlil na Češkem, še istega leta pa tudi v rudniški separaciji v Trbovljah. Nato je štiri leta delal v romunskih rudnikih. Leta 1921 je pri&sc...

Jernej Pečnik

24. 8. 1835 - 12. 6. 1914

Preden je začel izkopavati starine, je bil posestnik. Okoli leta 1872 je njegovo posestvo zaradi zapravljivosti propadlo. Preselil se je v Mirno na Dolenjskem, bil nekaj časa občinski tajnik v Mokronogu, okoli leta 1890 dacar (pobiralec davkov) v Krškem in kmalu iz službe odpuščen. Leta 1884 ga je Dragotin Dežman pridobil za sodelavca Kranjskega deželnega muzeja in odtlej se je ukvar...

Franc Peruzzi

25. 11. 1824 - 5. 2. 1899
nadučitelj, starinoslovec.

V Ljubljani je dokončal štiri razrede šole. Nekaj let je delal v trgovini. Med leti 1846–7 je obiskoval učiteljski pripravniški tečaj in septembra 1862 opravil izpit. Leta 1848 je nadomeščal bolnega brata v šoli na Premu in pomagal očetu na Brezovici. Novembra 1852 je dobil službo šolskega pomočnika v Cerknici, postal novembra 1855 učitelj v &Scaro...

Viktor Petkovšek

23. 1. 1908 - 26. 7. 1994
botanik, pedagog.

Bil je začetnik pedagoške dejavnosti in znanstvenoraziskovalnega dela na področju floristike in travniške fitocenologije za potrebe agronomov, gozdarjev, lesarjev in veterinarjev. Ukvarjal se je tudi z zgodovino botanike na Slovenskem. Študiral je na Filozofski fakulteti v Ljubljani in diplomiral leta 1931. Poučeval je na srednjih šolah po Sloveniji. Leta 1947 je posta...

Makso Pirnik

28. 8. 1902 - 12. 8. 1993
glasbeni pedagog, skladatelj, zborovodja.

V osnovno šolo je hodil na Prihovo. Kot deček se je vpisal na triletno meščansko in orgelsko šolo v Celju. Poglobljeno glasbeno znanje si je pridobival na mariborskem učiteljišču v letih od 1923 do 1927. V ta čas segajo njegovi prvi poskusi komponiranja kratkih vokalnih skladbic ter vodenje pevskih zborov. Prvo službo je dobil leta 1927 v osnovni šoli v Oplotnici. Po premestitvi v Litijo je lah...

Gregor Pivec

9. 3. 1928 - 10. 1. 1994
ljudski godec.

Rodil se je kot predzadnji sin mami Nežki in očetu Antonu. V družini je bilo deset otrok. Osnovno šolo je obiskoval na Javorju. Njegovo šolanje je prekinila 2. svetovna vojna. Pri svojem očetu se je naučil raznih rokodelskih veščin. Vsi njegovi bratje in tudi oče so znali igrati na frajtonarico.  Njegovi strici, Primažovi, so sestavili pravi bend, nekatere instrumente so ...

Franc Pleničar

18. 2. 1891 - 10. 10. 1977
društveni delavec, tajnik.

Rodil se je v družini z desetimi otroki. V Tržiču je obiskoval osnovno šolo, nato pa učiteljišče v Ljubljani. V Litiji je dobil prvo službo. Postal je tajnik na Okrajnem glavarstvu. V tistem času je hodil jest v litijsko gostilno »Pri Urški«. Tam je spoznal gostilničarjevo hčerko Lojzko roj. Preinfalk, ki je postala njegova žena. V zakonu se je leta 1921 rodil sin ...

Anton Plešic (Padovanski)

30. 5. 1867 - 17. 4. 1957
duhovnik, zlatokop, župnik.

Rodil se je v Brezovici pri Mengšu,očetu Matevžu in mami Neži, rojeni Omejc. Novomašnik je postal 23. julija leta 1896. Sledil je razvoju posvetne oblasti, preživel razpad Avstro – Ogrske po prvi svetovni vojni, doživel drugo svetovno vojno, na Primskovem deloval do leta 1944, ko se je umaknil v samostan v Stični in z duhovno službo na Primskovem nadaljeval po vojni. Nad&scaro...

Franc Poglajen

25. 8. 1916 - 11. 10. 1999

V Litiji je preživel otroška in mladostna leta. Izšolal se je v vojaški šoli in že pred drugo svetovno vojno postal podoficir vojske Kraljevine Jugoslavije. Leta 1941 je vstopil v NOB. V Litiji se je seznanil z nastajanjem Osvobodilne fronte Slovenskega naroda in bil glavni organizator ustanovitve OF v Litiji, 18. oktobra 1941 v Gorenčevi hiši na Grbinu. Delo...

123
A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž