Leksikon Iskalnik

Od
RadDatePicker
Open the calendar popup.


Do
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
Od
RadDatePicker
Open the calendar popup.


Do
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select

Vladimir (Vlado) Garantini

25. 5. 1941
učitelj, umetniški ustvarjalec.

Leta 1961 je zaključil učiteljišče. Poučeval je na šoli v Podkumu, Znojilah, rudarski šoli v Zagorju in na koncu na šoli Sava. Od leta 1966 živi v Zagorju in je oče dveh hčerk: Metke in Mojce ter dedek trem vnukom. Ukvarja se s pisanjem poezije in izdajanjem pesniških zbirk, nastopa na kulturnih prireditvah, objavlja v revijah, včasih slika in vrtnari za ...

Ivan Godec

3. 8. 1942 - 24. 5. 2011
kulturni in družbeno politični delavec, občinski svetnik, publicist.

Rojen je bil v družini s štirimi otroki, med katerimi je bil najstarejši; družina se je večkrat selila. Njegove življenjske postaje so bile Zavrstnik, Ponoviče, Bloke, Nova vas, Šmartno in Litija. Osnovno šolo je obiskoval v Litiji, učiteljišče v Ljubljani, kasneje je doštudiral tudi organizacijo dela v Kranju. Po končanem učiteljišču je dobil prvo službo leta 1961 v Blokah, kjer je poučeval več r...

Joža Gombač

30. 11. 1935
pisateljica, računovodkinja.

Rodila se je v kmečko gostilniški družini. Otroštvo je preživela v rojstnem kraju, nato pa je odšla po svetu in se končno ustalila v Litiji. Kot računovodja je bila zaposlena v Gramexu Ljubljana in na Občini Litija. Posebno ljubezen čuti do narodnih noš. S soprogom sta stalna udeleženca Praznika noš v Kamniku. Je predsednica Zveze društev upokojencev Li...

Franc Gorenc

3. 10. 1914 - 1. 12. 1981
direktor, družbeni delavec.

Otroška leta je preživel na Grbinu. Osnovno šolo je obiskoval v Litiji, nato gradbeno šolo v Ljubljani. Po šolanju se je zaposlil na Okrajnem cestnem podjetju Litija. Med drugo svetovno vojno je bil med organizatorji Osvobodilne fronte slovenskega naroda. Okupatorske sile so ga zato aretirale in zaprle v litijski zapor, nato pa odpeljale v zapore v Begunje. Leta 19...

Anton Gornik

23. 1. 1893 - 15. 3. 1974
duhovnik.

Novomašnik je postal 8. junija 1917. Bil je kaplan v Starem trgu pri Ložu, pri sv. Petru v Ljubljani, v Šmihelu pri Novem mestu in v Radovljici. Župnijo v Šmartnem pri Litiji je prevzel 3. junija 1930. Po zlati maši je odšel v rojstno župnijo, nato se je 6. oktobra 1971 vrnil v Šmartno pri Litiji, kjer je ostal do smrti. Pokopan je v pokopališki kap...

Erazem Gorše (Gorshe)

31. 5. 1894 - 23. 12. 1952
društveni delavec, kulturni delavec.

Rojen je bil v vasi Dragovšek, št. 42, Štanga pri Litiji. V rojstni hiši je živel kot nezakonski sin z materjo Ano Gorše in ostalimi sorodniki. V Štangi je tudi obiskoval osnovno šolo. Poučeval ga je domači župnik Mihael Saje.Oče je bil Urh Arh, ki je ob njegovem rojstvu živel v sosednji hiši. Tri leta je bil pri vojakih in ko je pri&scaro...

Janez Grilc

1860 - 1931

Rojen je bil na Plazetovi domačiji na Kleniku, kjer je tudi živel. Njegova rojstna hiša še vedno stoji in ima hišno številko 8. Bil je kmet in ljubitelj starin, zlasti izkopanin. Izkopavanja se je loteval tudi samostojno. Kot fant je delal pri izkopavanjih Dragotina Dežmana. 17. januarja 1882 je na svoji njivi skrivaj izkopal bronasto vedrico, ki je kasneje do...

Ludvik Grilc

25. 7. 1851 - 12. 2. 1910
slikar.

Slovenski slikar Ludvik Grilc je slikal in kopiral predvsem cerkvene slike in freske, pa tudi portrete in krajine. Med drugimi je bil tudi portretist. Oče Ivan je bil trgovec. Umrl mu je, ko je bil star 12 let. Mati je bila Antonija Lapajne. Slikarstva se je v letih 1865–1870 učil pri podobarju Juriju Tavčarju, imenovanem »Idrijski«. Nato je eno leto študiral na du...

Mirko Groznik

1909 - 1990
gasilec, gojitelj ptic pevk, lovec, pevec.

Za poklic trgovca se je izučil v Brežicah. Po odsluženem vojaškem roku se je zaposlil v Ljubljani, pozneje v Litiji, kjer je delal do upokojitve. Že zelo mlad se je vključil v delo raznih društev. Kot trgovski vajenec se je vključil v brežiški pevski zbor. Med služenjem vojaškega roka, je igral v mornariškem orkestru. Po zaposlitvi v Ljubljani je postal član Pev...

France Gruden

25. 6. 1906 - 7. 10. 1986
šolski upravitelj, zborovodja.

Leta 1925 je končal šolanje na Državnem učiteljišču v Ljubljani. Učiteljska pot ga je vodila v Št. Jurij pri Grosupljem, Artiče, Laško, Planino pri Sevnici, Šmartno pri Litiji in Kranj. Na Planini pri Sevnici je služboval med leti 1930 in 1941. Tu si je ustvaril družino. Ustanovil in vodil je moški, ženski, mešani in mladinski pevski zbor. Na zač...

12
A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž