Osebni arhiv

Galerija slik
Viri in literatura

Biografski zapis

Natisni

Jernej Kotar

doktor zgodovinskih znanosti, kustos, zgodovinar

* 28. 4. 1987, Ljubljana

Območje delovanja: Šmartno pri Litiji

Povzetek: Doktor zgodovinskih znanosti iz Šmartnega, njegovo doktorsko delo nosi naslov Deželnoknežja oblast in uprava na Kranjskem v času Friderika III. Zaposlen v Narodnem muzeju Slovenije.

Osnovno šolo je obiskoval v Šmartnem pri Litiji, leta 2002 pa je šolanje nadaljeval na Gimnaziji Litija, kjer je leta 2006 maturiral in se jeseni istega leta vpisal na študij enopredmetne zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Zaradi izjemnih študijskih uspehov je zadnji dve leti dodiplomskega študija prejemal Zoisovo štipendijo, zimski semester 2009/2010 pa je opravil na študijski izmenjavi v nemškem Leipzigu. Več let je bil aktiven član mednarodnega društva študentov zgodovine ISHA (International Students of History Association), v katerem je v letih 2011-2012 opravljal funkcijo podpredsednika. Po končani diplomi jeseni 2011 je naslednje leto vpisal doktorski študij na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, ki ga je zaključil 9. novembra 2016 z uspešnim zagovorom doktorske disertacije.

Pridobil je naziv doktor zgodovinskih znanosti, njegovo doktorsko delo nosi naslov Deželnoknežja oblast in uprava na Kranjskem v času Friderika III. Habsburškega. V njej je pozornost posvetil vprašanju razvoja in ustroja deželnoknežje oblasti in uprave na Kranjskem. Pri raziskovanju se je lotil obdobja skoraj šestdesetletne vladavine deželnega kneza, kralja in cesarja Friderika V. (III.), ki je vladal med letoma 1435 in 1493.

Kot študent je v letih 2011 do 2017 delal na Javnem zavodu Bogenšperk. Na Občini Šmartno pri Litiji je od leta 2015 odgovorni urednik občinskega glasila. Od začetka leta 2018 je zaposlen kot kustos v Narodnem muzeju Slovenije.

Poleg raziskovanja srednjeveške zgodovine prostora nekdanje dežele Kranjske raziskuje tudi lokalno zgodovino. Objavil je že več znanstvenih in strokovnih prispevkov ter člankov.

(po avtorjevem vprašalniku povzela Aleksandra Mavretič)


Nazaj Naprej
A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž