Galerija slik
Viri in literatura
Župnijska in dekanijska cerkev v Šmartnem pri Litiji – ob 75-letnici posvetitve (brošura). Župnijski urad Šmartno pri Litiji, 1976.

 

Slovenski biografski leksikon 1925–1991. Elektronska izdaja.


Natisni

Jožef Burger

duhovnik, metelkovec, prevajalec, urednik

* 21. 3. 1800, Krašnja
24. 1. 1870, Šmartno pri Litiji


Območje delovanja: Šmartno pri Litiji

Povzetek: Duhovnik, ki je leta 1833 posegel v abecedno vojno zoper Matije Čopa. Od leta 1836 do svoje smrti je bil župnik, dekan in šolski nadzornik v Šmartnem pri Litiji.

V Ljubljani je med leti 1813 - 1821 obiskoval gimnazijo in licej, teologijo med leti 1821 do 1824. V mašnika je bil posvečen leta 1824 v Ljubljani. Do leta 1828 je bil administrator na Bledu in spiritual v Ljubljani do leta 1836. Od leta 1836 do svoje smrti je bil župnik, dekan in šolski nadzornik v Šmartnem pri Litiji. Leta 1868 je ustanovil prvo farno šolo. Pouk je potekal v prvem nadstropju nekdanje mežnarije na Staretovem trgu. V svojih navadah in osebnih potrebah je bil skromen. Vse premoženje je po smrti zapustil za gradnjo nove šmarske cerkve (posvetitev leta 1901). Izvršitelj oporoke, kaplan Anton Zupančič, kasneje profesor bogoslovja v Ljubljani, je zapuščino v živini, gospodarski in drugi opremi dobro prodal, tako da je za novo cerkev ostalo 17 000 goldinarjev. Martin Pogačar v Ljubljani, ki je to vsoto dobil v oskrbo, je z njo dobro gospodaril, da se je leta 1895 povečala na 72 000 goldinarjev.

Že kot bogoslovec se je pridružil krogu F.S. Metelka, sprejel metelčico in v njej objavljal nabožna besedila. Leta 1831 je branil metelčico in leta 1833 posegel v abecedno vojno zoper Matijo Čopa.

Bibliografija

Po svojih mladostnih pesniških poskusih  prevedel tri mladinske vzgojne povesti:

Evstahij.

Schmid, Christoph von. Evstahij : povest iz pisem Krištofa Šmida / poslovenil Jožef Burger. V Ljubljani : J. Blaznikovi nasledniki, 1879.

Pomoč v sili.

Schmid, Christoph von. Pomoč vę silę, alę lęsenę križ in sreča dobręga uka : dvé povéstę iz pisęm Kristofa Šmida / na svętlobo dal Jožef Burger. Vę Ljubljanę : natisnil Jožef Blaznik : ima na prodaj Leopold Kremžar ..., 1832.

Nedolžnost preganjana in poveličana.

Schmid, Christoph von. Nedolžnost preganjana in poveličana : povést iz pisęm Kristofa Šmida / na svętlobo dal Jožef Burger. Vę Ljubljanę : natisnil Jožef Blaznik : ima na prodaj Leopold Kremžar ..., 1832.

Sveto pismo nove zaveze.

Svéto pismo nove savése. Pervi dél, Svéti evangélii / natisnjeno po povelji ... Antona Alojsa, Ljubljanskiga shkofa. V' Ljubljani : natisnil Joshef Blasnik, 1834.

Urednik

Razlaganje dopoldanje očitne službe božje.

Pekec, Anton, 1803-1833. Razlaganje dopoldanje očitne službe božje, alę kęrščanskę naukę od s. maše in pridęg, kę jih je imel Antoni Pekec ... 1832 / po njegovę smęrtę na svętlobo dal Jožef Burger. Vę Ljubljanę : natisnil Jožef Blaznik : ima na prodaj Leopold Kremžar ..., 1834. COBISS.SI-ID 2582061.

Svete Terezije premišljevanja.

Teresa de Jesús, svetnica. Svete Terezije premišljevanja in pęrsęrčnę pogovorę zę Bogam, zę nenem popisam svoje mladostę in zę nekteręmę nenęmę ukę / iz nenęh pisęm okrajšal Simon Buhfelner ... ; poslovénil Jožef Burger. Vę Ljubljanę : natisnil Jožef Blaznik : ima na prodaj Leopold Kremžar ..., 1834. COBISS.SI-ID      6587139.


Nazaj Naprej
A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž