Natisni

Franc Kremžar

časnikar

* 4. 12. 1883, Cerovica (Šmartno pri Litiji)
26. 6. 1954, Buenos Aires (Argentina)


Območje delovanja: Šmartno pri Litiji

Povzetek: Ljudsko šolo je obiskoval v Šmartnem pri Litiji. Kasneje je deloval kot politik in časnikar.

Ljudsko šolo je obiskoval v Šmartnem, pozneje v Ljubljani. Leta 1903 je končal gimnazijo v Ljubljani ter odšel na Dunaj študirat pravo. Zaradi materialnih razmer je pustil Dunaj in vstopil v uredništvo Slovenca. Nekaj časa je služboval pri južni železnici, kjer pa je ostal le nekaj mesecev in se vrnil k časnikarstvu. Ko je dr. Anton Gregorčič v Gorici iskal za svoje liste urednika, je sprejel ponujeno službo v Gorici in oktobra 1906 odšel tja urejevat Gorico in Primorski list. 

Ko je 1908 v politični organizaciji SLS na Goriškem nastal razkol med starimi (dr. A. Gregorčič) in mladimi, je bil na strani mladih ter izgubil službo. Ostal je vseeno na Goriškem, kjer je poleg dr. Srebrniča, dr. Breclja, Jož. Abrama, dr. Capudra, Ivana Rejca, dr. Pavletiča razvijal živahno organizacijsko delovanje v prosveti, gospodarstvu in politiki. L. 1909 so začeli mladi krščanski socialisti izdajati svoje glasilo Novi čas, ki mu je bil urednik. Ko je 1915 izbruhnila vojna z Italijo, je list prenehal, pa je šel k vojakom do prevrata. Ves ta čas je pisal članke za Slovenca. Po prevratu se je vrnil v uredništvo Slovenca. Leta 1923 je bil v svojem rojstnem kraju izvoljen za poslanca v narodno skupščino, katere član je bil do 6. januarja 1929. 

V svojem političnem, prosvetnem in časnikarskem delovanju je zastopal načela katoliškega radikalizma, odločnega slovenstva in krščanskega socializma v smislu Krekovih naukov. Njim zvest se je vedno potegoval za delavske potrebe in interese.Nazaj Naprej
A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž