Galerija slik
Viri in literatura

Jubilej župnijske cerkve sv. Martin 2001. Uredil Peter Avbelj. Šmartno pri Litiji: Župnijski urad Šmartno, 2001.

Koledar Družbe sv. Mohorja za leto 1931, str. 110.

Slovenski biografski leksikon 1925–1991. Elektronska izdaja. 

Digitalna knjižnica Slovenije

Natisni

Ivan Lavrenčič

duhovnik, kanonik, zgodovinar

* 6. 1. 1857, Planina (Ajdovščina)
3. 2. 1930, Kamnik


Območje delovanja: Šmartno pri Litiji

Povzetek: Od maja 1895 do junija 1902 je bil dekan v Šmartnem pri Litiji, kjer je zgradil novo cerkev Sv. Martina in župnišče.

Gimnazijo je končal v Ljubljani. Med leti 1878 in 1881 je študiral bogoslovje v Ljubljani. V mašnika je bil posvečen leta 1881. Od  leta 1882 je služboval kot kaplan v Gornjem Logatcu, Postojni in v Cerkljah na Gorenjskem, odkoder je nekaj časa upravljal župnijo Naklo in Kranj. Od maja 1892 do maja 1895 je bil župnik v Boštanju, potem do julija 1902 župnik in dekan v Šmartnem pri Litiji, kjer je zgradil veliko novo cerkev in prezidal župnišče. Od julija 1902 do smrti je bil župnik in dekan v Kamniku. Tudi tu je prenovil cerkev ter ustanovil društvo Kamniški dom, Hranilnico in posojilnico in bil zelo iniciativen občinski odbornik. Na njegovo zamisel so uvedli v Kamniku električno razsvetljavo in tudi sicer olepšali mesto. V letih 1908–1918 je bil deželni poslanec za Kranjsko. Škof ga je imenoval za častnega kanonika ljubljanskega stolnega kapitlja. 

V mlajših letih je objavil več zgodovinskih spisov: 

1881 – Krščanstvo pri Slovencih do Cirila in Metoda 

1881 – Brata solunska in Slovenci 

1881 – Rimska stolica zaščitnica blagovestnikov slovenskem v boju z nemškimi škofi 

1882 – Anton Alojzij Wolf . Ljubljanski zvon, 1882, letnik 2, številka 6.

1882 – Jurij Grabrijan. Dom in svet, 1893, letnik 6, številka 11.  

1882 – Tisočletnica smrti papeža Janeza VIII. Kmetijske in rokodelske novice, 1882, letnik 40, številka 48.

1883 – Govor za 125 letnico rojstva Valentina Vodnika 

1883 – Habsburžani, ustanovitelji ljubljanske škofije (Spomenik o 600 letnici začetka habsburške vlade na Slovenskem)

1884 – Matija Vrtovec. Kmetijske in rokodelske novice, 1884, letnik 42, številka 23.

1890 – Zgodovina cerkljanske fare. Dom in svet, 1890, letnik 3, številka 5. 

 

Nazaj Naprej
A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž