Natisni

Franc Višnikar

pravnik

* 23. 2. 1848, Brezovo (Gabrovka)
5. 2. 1914, Ljubljana


Območje delovanja: Litija

Povzetek: Študiral je pravo na Dunaju. Služboval je kot sodnik in poslanec.

V Ljubljani je v letih 1862–70 obiskoval gimnazijo, nato študiral pravo na Dunaju in ga končal 1874. Isto leto je postal v Ljubljani praktikant pri dežel. sodišču, nato sodnik v Ilirski Bistrici do 1885, ko je odšel v Ribnico (na Dol.) kot okrajni sodnik in tu 1896 postal sodni svetnik, 1907 pa višji sodni svetnik, vse do upokojitve 1910, ko se je preselil v Ljubljano. Leta 1887 je bil izvoljen v deželni zbor kot poslanec in zastopnik okraja Kočevje in Ribnica, 1895 pa v državni zbor in se kot zastopnik dolenjskih mest zavzemal za enakopravnost slovenskega jezika v šolah in uradih. Bil je vesten sodnik, pomagal je ljudstvu tudi v prosvetnih in gospodarskih zadevah ter posvetil veliko truda denarnim zavodom.


Nazaj Naprej
A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž