Galerija slik
Viri in literatura

Brilej, Martin. Litijski obrazi. Litija, Tiskarna Aco, 2008.

Slovenski biografski leksikon 1925–1991 - elektronska izdaja


Natisni

Janko Vrančič

pravnik

* 1. 7. 1889, Litija
19. 12. 1959, Ljubljana


Območje delovanja: Litija

Povzetek: Rojen v Litiji, študiral pravo na Dunaju. Sodi med naše prve ugledne strokovnjake za pokojninsko zavarovanje.

Rojen je bil v Gradcu pri Litiji višjemu oficialu Južnih železnic Ivanu in Mariji rojeni Lušin. Gimnazijo je med leti 1899–1907 obiskoval v Ljubljani. Pravo je študiral na Dunaju med leti 1907–1912 in ga leta 1913 tudi končal. Po 6 mesecih prakse pri deželni vladi za Kranjsko je leta 1915 opravil praktični izpit za politično administrativno poslovanje. Služboval je v Ljubljani, med leti 1912–1921 na mestnem magistratu. V letihi 1921–34 je bil pomočnik direktorja Pokojninskega zavoda za nameščence, 1934–45 pa njegov direktor. Od leta 1945 je opravljal vodilne funkcije pri Federalnem zavodu za socialno zavarovanje, Državnemu zavodu za socialno zavarovanje in pri poverjeništvu za zdravstvo MLO. Leta 1950 je bil upokojen.

Sodi med naše prve ugledne strokovnjake za pokojninsko zavarovanje. Ustanovil je Bolniško blagajno mestnih nameščencev v Ljubljani (1920), sestavil pravila in bil njen prvi načelnik. Izdelal je osnutke številnih zakonov in uredb za izpopolnitev pokojninskega zavarovanja. Zlasti si je prizadeval za razširitev zavarovanja na nekatere dotlej nezajete poklice, organiziral nove pokojninske zavode v Beogradu, Sarajevu in Zagrebu.

Napisal je knjigi:

- Pokojninsko zavarovanje nameščencev po stanju z dne 1. 9. 1928 (1928; tudi v shrv.);

- Zavodi za socialno zavarovanje – javna oblastva, Obnova postopka in spreminjanje njihovih odločb (1940; izšlo tudi v SP 1940).

Več člankov je objavil tudi v časopisju.


Nazaj Naprej
A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž