Galerija slik
Viri in literatura

Brilej, Martin. Litijski obrazi. Litija, Tiskarna Aco, 2008, str. 178 - 184.

Poglejte še
Natisni

Franc Poglajen - Kranjc



* 25. 8. 1916, Litija
11. 10. 1999, Ljubljana


Območje delovanja: Litija

Povzetek: Narodni heroj, v Litiji je skrbel za delovanje okrožnega komiteja aktivistov Osvobodilne fronte in bil organizator ustanovitve OF v Litiji, 18. oktobra 1941v Gorenčevi hiši na Grbinu.

V Litiji je preživel otroška in mladostna leta. Izšolal se je v vojaški šoli in že pred drugo svetovno vojno postal podoficir vojske Kraljevine Jugoslavije. Leta 1941 je vstopil v NOB. V Litiji se je seznanil z nastajanjem Osvobodilne fronte Slovenskega naroda in bil glavni organizator ustanovitve OF v Litiji, 18. oktobra 1941 v Gorenčevi hiši na Grbinu.

Deloval je pri ustanavljanju enot narodne zaščite v Litiji in okolici, sodeloval s partizanskimi enotami v bitki na Tisju. V tem času je dobil ilegalno ime Kranjc. Sodeloval je v drugi grupi odredov, kjer je bil najprej puškomitraljezec, komandir voda, nato pa od julija 1942 komandant 1. bataljona 2. grupe odredov, ki je bil po Kranjcu imenovan Kranjčev bataljon, kasneje Pohorski bataljon.

Vodil je Zasavski bataljon, bil je komandant kamniško zasavskega odreda, komandant 4. operativne cone. Od avgusta 1944 je bil načelnik štaba, od oktobra pa komandant VII. korpusa NOV, ki je poleg ostalih akcij leta 1944 sodeloval pri napadu na most Pogonik. Ob koncu vojne je imel čin polkovnika.

Leta 1951 je postal general major in narodni heroj. Po osvoboditvi je bil zvezni ljudski poslanec. Študiral je na vojni akademiji v Sovjetski zvezi, nato je bil v službi JLA, kjer je v general štabu opravljal pomembne naloge.

V Litiji je skrbel za delovanje okrožnega komiteja aktivistov Osvobodilne fronte.

Ob njegovi 90. obletnici je fondacija Villa Litta Litija izdala spominsko pisemsko ovojnico s spominskim poštnim žigom.

Njegov spomenik stoji pred lekarno na Trgu svobode.

Priznanja in nagrade

-  red narodnega heroja

-  red vojne zastave

-  red partizanske zvezde I. stopnje

-  red zaslug za ljudstvo I. stopnje

-  red bratstva in enotnosti I. stopnje

-  red za hrabrost

-  partizanski križ 1939-45 (Poljska)

-  partizanska spomenica 1941

 


Nazaj Naprej
A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž