Galerija slik
Viri in literatura

Kresal, France. Predilnica Litija v Litiji, 1886 – 1976. Litija, Predilnica Litija, september 1976.

Kresal, France. Zgodovina Predilnice Litija 1886 – 1986. Litija, Predilnica Litija, 1986, str. 175.

Razvoj – Regionalni center za razvoj d.o.o., junij 2005, letnik VII, št. 2, str. 8-10.

Natisni

Jožef Mirtič - Jože

častni občan občine Litija, direktor, občinski svetnik, podžupan

* 14. 4. 1932, Cegelnica (Novo mesto)
6. 2. 2011, Litija


Območje delovanja: Litija

Povzetek: Dolgoletni direktor Predilnice Litija, ki se je pod njegovim vodstvom razvila v eno največjih predilnic v Jugoslaviji. Kasneje je bil tudi politično in družbeno aktiven na lokalnem nivoju.

Osnovno šolo in gimnazijo je obiskoval v Novem mestu. Leta 1955 je končal Srednjo tekstilno šolo v Kranju in se naslednje leto zaposlil v tovarni Motvoz in platno v Grosuplju kot vodja izmene v predilnici. V letu 1958 je prevzel vodenje v Tovarni konfekcije Sava v Zagorju ob Savi, najprej kot tehnični vodja in nato kot direktor. Od leta 1962 do upokojitve je bil direktor Predilnice Litija. Pod njegovim vodstvom se je tovarna razvila v eno izmed največjih predilnic v tedanji Jugoslaviji.

Poleg gospodarskega področja je bil vse življenje aktiven na družbenem in političnem področju. Vodil je projekt izgradnje športne dvorane v Litiji. 

Na področju gospodarstva je s svojimi izkušnjami in znanjem vedno znova podajal predloge za izboljšanje. V obdobju od 2002-2006 je bil aktivni član Občinskega sveta Občine Litija ter hkrati tudi podžupan občine. Tudi v obdobju od 2006-2010 je aktivno sodeloval v lokalni politiki kot  član Nadzornega odbora Občine Litija. 

Priznanja in nagrade

1984 – Državno odlikovanje Red dela z zlatim vencem

1986 – Kraigherjeva nagrada za uspešno vodenje Predilnice Litija

2009 – Naziv častni občan Občine Litija za njegov prispevek na gospodarskem, družbenem in političnem področju v mestu Litija

Srebrni znak Zveze sindikatov Slovenije

Zlata Bloudkova značkaNazaj Naprej
A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž