Viri in literatura
Natisni

Fran Celestin

filozof, pisatelj

* 13. 11. 1843, Klenik
30. 10. 1895, Zagreb


Območje delovanja: Litija

Povzetek: Rojen na Kleniku. Študiral slavistiko in klasično filologijo na Dunaju. Pisal je domoljubne pesmi in krajše romantične povesti.

Osnovno šolo je obiskoval na Vačah in Ljubljani, kjer je tudi obiskoval gimnazijo. Po končanem študiju slavistike in klasične filologije na Dunaju je leta 1869 odšel v Rusijo, v Petrograd in Moskvo, kjer je opravil profesorski izpit iz latinščine, grščine in ruščine ter ruske zgodovine in zemljepisa, nato pa postal gimnazijski profesor v Vadimirju in Harkovu v Rusiji (1870 - 1872), Dunaju (1873 - 1876) in Zagrebu (od 1876 do 1890). V Zagrebu je vse do smrti poučeval slovenski jezik na vseučilištu.

Pisal je domoljubne pesmi in krajše romantične povesti. Kot poznavalec ruske literature je seznanjal slovensko javnost z deli Nikolaja Vasiljeviča Gogolja, Mihaila Jurjeviča Lermontova in Ivana Sergejeviča Turgenjeva. Kot slovenski izobraženec je videl prihodnost v povezavi z drugimi južnoslovanskimi narodi in pa z velikim ruskim narodom.

Kot pobudnik za slovansko skupnost ni gledal le na dobre strani slovanske prosvete, ampak je kot kulturni kritik odkrival tudi njene slabosti in hibe; to mu je omogočila njegova visoka izobrazba, pridobljena ob študiju sodobne evropske filozofije in kulture.

Objavljal je številna književna poročila, največ iz ruske književnosti (SS) in pisal v hrvaškem jeziku.

Bibliografija

1864 - Nekaj o važnosti pesništva v obče, in posebno slovenskega za našo mladino

1865 - Oskrbnik Lebeškega grada, romantična povest

1867 - Mala Furlanka, novela

1867 - Gostinja, novela

1869 - Roza, komedija  

1870 - Pisma iz Rusije

1875 - Russland seit Aufhebung der Leigemschaft, knjiga

1881 - Žensko vprašanje, govor

1883 - Naše obzorje, razprava


Nazaj Naprej
A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž