Viri in literatura

Brilej, Martin. Glasilo občanov (Glasilo občine Litije), maj 1996, št. 5, leto XXIII, str. 4.

Brilej, Martin. Litijski obrazi. Litija, Tiskarna Aco, 2008.

Sedej, dr. Ivan. Litija – razstava slik slikarja Leopolda Kernca. Likovni svet – informator za likovno dejavnost in slikarstvo, september 1996, številka 11.

Arhiv Knjižnice Litija

Natisni

Leopold Kernc

glasbenik, slikar, učitelj

* 1892, Gornji Logatec
1981, Ljubljana


Območje delovanja: Litija

Povzetek: Kot učitelj je v letih 1945 - 1948 na takratni litijski nižji gimnaziji poučeval glasbo in risanje. Kot slikar je v tem času naslikal nekaj slik Litije, znane so tri, ki predstavljajo dve litijski veduti in portreta Petra Jereba in Ivana Brileja.

Služboval je na srednjih in strokovnih šolah v Idriji, Tržiču, Litiji in v Ljubljani. V letih 1945 - 1948 je na takratni litijski nižji gimnaziji poučeval glasbo in risanje.

V vseh krajih je sodeloval v umetniških društvih. V orkestru Glasbene matice je igral violino, nekaj časa pa violo v Simfoničnem orkestru ljubljanskega radia. Hkrati pa je gojil in razvijal svojo ljubezen do slikarstva.

Umetniško delo

Svojo prvo likovno znanje je dobil že na šolanju na državnem učiteljišču.  Kasneje se je izobraževal sam s pomočjo prijateljev slikarjev - Milko Bambič, Bruno Vavpotič, Samo Koler in Franjo Klemenčič. Njegovo prvo delo je verjetno Storžič z Loma (1930), eno zadnjih nedokončanih del pa Ljubljana v snegu (1978). V času, ko je živel v Litiji,  je naslikal nekaj slik, znane so tri, ki predstavljajo dve litijski veduti in portreta Petra Jereba in Ivana Brileja.

Pri slikanju je bil dober krajinar in portretist. Nagibal se je k impresionističnemu izročilu in imel posebno nagnjenje do živih in kontrastnih barv.

Villa Litta klub Litija je 24. aprila 1996 v avli Občine Litija organizirala razstavo njegovih slik. Življenje in delo slikarja je predstavil dr. Ivan Sedej. V kulturnem programu je sodeloval Moški pevski zbor Lipa. Pobudo za razstavo je dala Litijanka dr. Tea Kolar – Jurkovšek. Razstavljenih je bilo osemnajst njegovih del. Večino del je prispevala njegova hči Darja Kernc - Martinec.

Bibliografija

Kernc, Leopold. Tehnika reklame in prodaje. Ljubljana, 1940.

Kernc, Leopold. Temeljni nauki o aranžiranju in dekoriranju (učbenik).  Ljubljana : Državna založba Slovenija, 1964.

 


Nazaj Naprej
A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž