Viri in literatura
Šuštar, France. Predstavljamo naše naravoslovce: Razgovor ob sedemdesetletnici prof. dr. Viktorja Petkovška. Proteus - časopis za poljudno naravoslovje, 1977-1978, leto 40, št. 5, str. 164-167.

 

Wraber, Tone. Odmevi: Ob osemdesetletnici prof. dr. Viktorja Petkovška. Proteus - časopis za poljudno naravoslovje, 1987 - 1988, leto 50, št. 6, str. 228 - 229. 

Natisni

Viktor Petkovšek

botanik, pedagog

* 23. 1. 1908, Litija
26. 7. 1994, Ljubljana


Območje delovanja: Litija

Povzetek: Rojen v Litiji. Leta 1947 je postal prvi predavatelj za botaniko in redni profesor na Biotehnični fakulteti v Ljubljani.

Bil je začetnik pedagoške dejavnosti in znanstvenoraziskovalnega dela na področju floristike in travniške fitocenologije za potrebe agronomov, gozdarjev, lesarjev in veterinarjev. Ukvarjal se je tudi z zgodovino botanike na Slovenskem.

Študiral je na Filozofski fakulteti v Ljubljani in diplomiral leta 1931. Poučeval je na srednjih šolah po Sloveniji. Leta 1947 je postal prvi predavatelj za botaniko in redni profesor na Biotehnični fakulteti v Ljubljani, kjer je leta 1978 tudi končal svojo službeno pot.

Sodeloval je z vodjem botaničnega vrta in botanikom profesorjem Alfonzom Paulinom.

Bil je med ustanovitelji Prirodoslovnega društva Slovenije (1934) in kasneje častni član (1971).

Leta 1961 je bil med ustanovitelji Gobarske sekcije pri Prirodoslovnem društvu in leta 1969 prvi predsednik Mikološkega društva.

Delo

Sodeloval je pri sestavljanju botaničnih učbenikov in učnih programov za srednje šole.

V okviru Prirodoslovnega in Planinskega društva je pripravljal strokovna in poljudnoznanstvena  predavanja z biološko in naravovarstveno tematiko.

Objavljal je znanstvene, strokovne in poljudne prispevke v raznih revijah predvsem v časopisu za poljudno naravoslovje Proteusu.

Leta 1952 je začela izhajati znanstvena revija Biološki vestnik in do leta 1960 je bil glavni urednik.

V Planinski vestnik je pisal med leti 1937 do 1978, kjer je najbolj izstopal članek »Planinsko cvetje v nižini«(1939), obsežna in ilustrirana študija o visokogorski flori v nižinskih rastiščih v Sloveniji.

Priznanja

1976 (Jesenkovo priznanje Biotehnične fakultete)


Nazaj Naprej
A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž