Viri in literatura
Natisni

Franc Peruzzi

nadučitelj, starinoslovec

* 25. 11. 1824, Brezovica pri Ljubljani
5. 2. 1899, Vače


Območje delovanja: Litija

Povzetek: Učitelj na Dolah pri Litiji, nadučitelj na Vačah. Zanimal se je za starine in za arheloška izkopavanja, za kar je prejel več priznanj.

V Ljubljani je dokončal štiri razrede šole. Nekaj let je delal v trgovini. Med leti 1846–7 je obiskoval učiteljski pripravniški tečaj in septembra 1862 opravil izpit.

Leta 1848 je nadomeščal bolnega brata v šoli na Premu in pomagal očetu na Brezovici. Novembra 1852 je dobil službo šolskega pomočnika v Cerknici, postal novembra 1855 učitelj v Št. Vidu pri Vipavi, oktobra 1861 na Dolah pri Litiji, leta 1877 stalen na Vačah, kjer je bil do upokojitve leta 1887 nadučitelj.

Povsod je bil zelo priljubljen zaradi svojega mirnega značaja, vztrajne delavnosti v šoli in zunaj šole.

Zanimal se je za starine. Že na Dolah je z učiteljem Kastelcem izkopaval prazgodovinske starine. Leta 1878 je začel z izkopavanji na Vačah in je takoj naletel na bogata grobišča iz starejše železne dobe. Povezal se je z Deželnim muzejem (sedaj Narodni muzej Slovenije) v Ljubljani in Dvornim muzejem na Dunaju ter pomagal pri izkopavanjih kneza Ernsta Windischgraetza, grofa Wurmbrandta in drugih raziskovalcev, spodbudil pa je tudi iskanja domačinov in je tako leta 1882 posredno pripomogel tudi k najdbi slovite situle, ki je še danes osrednji arheološki predmet, izkopan na Slovenskem. Za to delovanje je prejel od deželnega odbora in dvornega muzeja več priznanj.


Nazaj Naprej
A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž