Natisni

Tea Kolar-Jurkovšek

univerzitetna diplomirana geologinja-palentologinja

* 26. 8. 1954, Litija

Območje delovanja: Litija

Povzetek: Geologinja, ki se ukvarja s proučevanjem mikrofosilov, predvsem konodontov paleozojske in triasne starosti ter karbonske makroflore. Na osnovi fosilnih združb ugotavlja starost kamnin in razmere v času njihovega nastajanja.

V Litiji je obiskovala osnovno šolo Dušana Kvedra Tomaža. Po zaključeni srednji šoli se je vpisala na Fakulteto za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani, oddelek za geologijo, smer paleontologija, kjer je diplomirala leta 1979. Magistrirala je na isti fakulteti (1983), doktorirala na Rudarsko-geološki fakulteti univerze v Beogradu (1989). Leta 1979 se je zaposlila na takratnem Geološkem zavodu Ljubljana, sedaj Geološki zavod Slovenije, kjer vodi oddelek za paleontologijo in stratigrafijo. Leta 2005 je pridobila naziv znanstvena svetnica.

Njena osnovna dejavnost je mikropaleontologija, predvsem raziskovanje konodontov paleozojske in triasne starosti. Raziskovanje fosilnih združb omogoča definiranje paleoekologije, paleogeografije, paleoklimatologije in določitev relativne starosti sedimentnih kamnin. Njeno delovanje izven Slovenije sega na področje celotnih Dinaridov in jugovzhodne Evrope.

V okviru biostratigrafskih raziskav je sama ali v soavtorstvu opisala številne nove vrste fosilov triasne starosti radiolarijev, foraminifer, polžev, krinoidov, ostrakodov in konodontov. Poleg teh je pomembna je tudi najdba fosilnega anelida, imenovanega Valvasoria carniolica. 

Drugi sklop raziskav je paleobotanika. Skupaj s sodelavcem je izvedla številne raziskave na območju Posavskih gub, vodila paleontološki nadzor pri izgradnji avtocestnega obroča pri Bizoviku in paleontološki nadzor ob izgradnji tirne vzpenjače na Ljubljanski grič. Študije združb karbonskih praprotnic zajemajo več kot 50 slovenskih nahajališč.

Sodeluje pri svetovno usmerjenih raziskavah IGCP (International Geoscience Programme) permsko-triasne in triasno-jurske meje ter pennsylvanijskih habitatov. Med drugim je tudi aktivna članica podkomisije za triasno stratigrafijo IUGS.

V obdobju 1985-99 sta bila skupaj z Bogdanom Jurkovškom aktivna pri popularizaciji geologije ter uredila številne javne geološke zbirke in pripravila več tematskih razstav. Na zgornji postaji vzpenjače na Ljubljanskem hribu je skupaj s sodelavcema postavila stalno geološko razstavo. 

Bibliografija

Sama ali v soavtorstvu je objavila številne znanstvene članke. Njena trenutna bibliografija obsega preko 470 zapisov. Nekaj pomembnejših člankov:

KOLAR-JURKOVŠEK, Tea, JURKOVŠEK, Bogdan. First record of Hindeodus-Isarcicella population in Lower Triassic of Slovenia. Palaeogeogr. palaeoclimatol. palaeoecol.. [Print ed.], 2007, vol. 252, iss. 1, str. 72-81. http://dx.doi.org/10.1016/j.palaeo.2006.11.036.

KOLAR-JURKOVŠEK, Tea, JURKOVŠEK, Bogdan. Valvasoria carniolica n. gen. n. sp., a Triassic Worm from Slovenia. Geologia Croatica, 1997, vol. 50, no. 1, str. 1-5.

KOLAR-JURKOVŠEK, Tea. New radiolaria from the Ladinian stage (Middle Triassic) of Slovenia (NW Yugoslavia). Neues Jahrb. Geol. Paläontol., Monatsh., 1989, h. 3, str. 155-165.

KOLAR-JURKOVŠEK, Tea, JURKOVŠEK, Bogdan. Karbonska (westfalijska) makroflora iz Zavrstnika. Rud.-metal. zb., 1986, let. 33, št. 1/2, str. 3-34.

Znanstvene monografije

KOLAR-JURKOVŠEK, Tea, JURKOVŠEK, Bogdan (avtor, fotograf). Karbonski gozd : karbonske plasti z rastlinskimi fosili pri Ljubljani = Carboniferous forest : carboniferous strata with plant fossils near Ljubljana. Ljubljana: Geološki zavod Slovenije, 2002.

JURKOVŠEK, Bogdan, CVETKO TEŠOVIĆ, Blanka, KOLAR-JURKOVŠEK, Tea. Geologija Krasa = Geology of Kras. Ljubljana: Geološki zavod Slovenije: = Geological Survey of Slovenia, 2013.

KOLAR-JURKOVŠEK, Tea, JURKOVŠEK, Bogdan. Konodonti, priče velikih izumrtij v Zemljini zgodovini. Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije, 2020.

JURKOVŠEK, Bogdan (avtor, prevajalec, fotograf), KOLAR-JURKOVŠEK, Tea (avtor, prevajalec). Fosili Slovenije : pogled v preteklost za razmislek o prihodnosti = Fossils of Slovenia : looking into the past to reflect on the future. Ljubljana: Geološki zavod Slovenije, 2021.

Priznanja in nagrade

Za drugo seminarsko nalogo je leta 1978 prejela študentsko Prešernovo nagrado. Za delo na raziskovalnem področju je skupaj z Bogdanom Jurkovškom prejela Valvasorjevo plaketo občine Litija (1985), Prirodoslovni muzej Slovenije pa jima je podelil Zoisovo priznanje za uspešno sodelovanje (1997). 


Nazaj Naprej
A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž