Avtor fotografije: Zvone Kolenc

Galerija slik
Viri in literatura

Arhiv Knjižnice Litija

Wikipedia

 

Priloge
Natisni

Peter Svetik

diplomirani ekonomist, inženir geodezije, publicist

* 5. 8. 1933, Plužnje (občina Idrija)
11. 9. 2011


Območje delovanja: Litija

Povzetek: Poimenovali so ga »oče Geossa«, geometričnega središča Slovenije, 1981, uredil Slovensko geodetsko zbirko na gradu Bogenšperk (1987).

Med leti 1939 - 1946 je v rojstnem kraju obiskoval osnovno šolo. V šolskem letu 1947/1948 se je vpisal v nižjo gimnazijo v Cerknem in bival v dijaškem domu. Leta 1949 je vse tri razrede, vključno z malo maturo, končal z odliko.

V šolskem letu 1949 /1950 se je vpisal na Gradbeni tehnikum v Ljubljani - geometrski odsek in vse štiri letnike, vključno z maturo leta 1953, končal s prav dobrim uspehom.

Jeseni 1953 je odslužil vojaški rok na šoli za rezervne oficirje v Zadru in jo leta 1954 končal kot rezervni oficir. Pozneje je dosegel čin rezervnega majorja.

Prvo zaposlitev je dobil 15. septembra 1954, ko se je kot geometer zaposlil na Geodetskem zavodu v Ljubljani. Pri terenskem delu si je pridobil veliko izkušenj. Strokovni izpit je opravil leta 1957. Na zavodu je delal do 30. septembra 1971.

Izobraževanje je pozneje nadaljeval ob redni zaposlitvi. V letih 1968 – 1971 je kot izredni študent opravil študij prve stopnje na Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo (FAGG)  v Ljubljani in pridobil naziv inženir geodezije.

Leta 1974 se je vpisal na Visoko šolo ekonomsko tehnične smeri (VEKŠ) v Mariboru in študij uspešno končal ter dobil naziv – diplomirani ekonomist tehnične smeri. Za svojo diplomsko nalogo Zasnova organiziranosti geodetske službe v SRS je leta  1981 prejel  Kidričevo nagrado.

Nato je do leta 1978 delal v Zavodu SRS za družbeno planiranje, do leta 1980 na Geodetski upravi in do leta 1981 kot pomočnik direktorja na Centru za družbeni sistem informiranja (CEDSI) ). Po tem se je vrnil na Republiško geodetsko upravo kot vodja dokumentacijskega centra, kjer je deloval do leta 1983. Leta 1983 je kot sekretar vodil delo na Medobčinski gospodarski zbornici.

Leta 1985 je bil imenovan za namestnika direktorja na Republiški geodetski upravi, kjer je ostal do leta  1990. Svojo delovno pot je istega leta zaključil na Komercialni in hipotekarni banki. Zaradi stečaja banke je odšel v prisilni predčasni pokoj.

Bibliografija

V srednji šoli se je najprej posvečal leposlovju. Objavil je nekaj pesmi, potem pa je to opustil in si začel prizadevati za razvoj slovenske geodezije.

Njegovo prvo večje strokovno delo je Atlas regionalne prostorske dokumentacije (Geodetski zavod 1967 – 69). Na Geodetskem zavodu je zasnoval in izdelal tudi Atlas kmetijskih zemljišč.

Pisal je članke in jih že leta 1954 objavil v Slovenskem poročevalcu, kasneje v časnikih Slovenec, Delo, Dnevnik, Nedeljski dnevnik in v turistični reviji Lipov list. Strokovne članke je objavljal v Geodetskem vestniku (glasilo Zveze geodetov Slovenije), Planinskem vestniku (glasilo Planinske zveze Slovenije, izhaja od leta 1895) in poljubne strokovne članke za mlade v reviji Pionir. 

Kot strokovnjak s področja geodezije – kartograf je sodeloval pri pripravi učbenikov in delovnih zvezkov za osnovne in srednje šole, nekaj pa je povsem samostojnih.

Pripravil in uredil je več publikacij: Geodetska služba ob 35-letnici, Geodetska služba ob 40-letnici leta 1979 in 1984 in 100 let Turistične zveze Slovenije.

Zapisal je svoje spomine in pripravil več knjig o svoji mladosti, svojem življenju in delu in jih v nekaj izvodih pripravil za svojce in najboljše prijatelje.

Delo

Bil je avtor ali vodja skupin pri izdelavi geodetskih projektov, med njimi so zlasti pomembni naslednji:

 • na Republiški geodetski upravi je osnoval oddelek geodetske dokumentacije
 • s sodelavci je zasnoval in izvedel dva pomembna projekta geodetskih evidenc: ROTE (register območij teritorialnih enot) in EHIŠ (evidenca hišnih številk)
 • na RGU je zasnoval in vodil sistematični razvoj slovenske splošne kartografije,
 • za Turistično zvezo Slovenije je med leti 1999 - 2007 vodil projekt razvoja slovenske turistične kartografije
 • vrsto nalog in manjših projektov je od leta 1992 opravljal za Turistično-športno društvo Kostel.

Med vsem njegovim strokovnim delom pa izstopa izvirna zamisel Projekt Vače 1981 (revitalizacija naravnih, zgodovinskih, kulturnih, narodnostnih in drugih vrednot), v okviru katerega je bilo postavljeno Geometrično središče – GEOSS na Slivni (slavnostna otvoritev  4. julija 1982), ureditev Slovenske geodetske zbirke na Bogenšperku (otvoritev zbirke 18. septembra 1987).

Bil je pobudnik za slavnostno počastitev 300-letnice Valvasorjeve Slave Vojvodine Kranjske, osnoval je pripravljalni odbor in sodeloval pri pripravi simpozija, zbornika, razstave in drugih prireditev.

Priznanja in nagrade

 • Bronasta plaketa ZRVSS, Občinski odbor Ljubljana Center, 22. 12. 1976,
 • Zaslužni član Zveze geodetov Slovenije, Murska Sobota, 1977,
 • Zlata značka s plaketo Krajevne skupnosti Poljane za zasluge pri razvoju KS, 13. 10. 1978,
 • Plaketa za zasluge pri razvoju geodetske službe v Sloveniji ob 35-letnici te službe, Ljubljana, december 1978,
 • Pohvala komande Teritorialne obrambe (TO) Slovenije za požrtvovalno delo pri razvoju TO, Ljubljana 22. 12. 1978,
 • Orden za vojaške zasluge s srebrnim vencem, Ljubljana, 1.5. 1979,
 • Priznanje sindikata Zavoda za družbeno planiranje za uspešno sindikalno delo, Ljubljana, 1. 5. 1979,
 • Pohvala komande Republiškega štaba TO Slovenije za vestno vzgojno delo enot, Ljubljana, 22. 12. 1980,
 • Mladika ROTE, priznanje RGU za uspešno koncipiranje in vodenje evidenc ROTE in EHIŠ, Ljubljana, 28. 12. 1980,
 • Kidričeva nagrada za odlično diplomsko delo, Univerza Maribor, 8. 2. 1981,
 • Zaslužni član Zveze geodetskih inženirjev in geometrov Jugoslavije, Beograd, 16. 10. 1981,
 • Priznanje občine Litija za uspešno delo pri razvoju projekta GEOSS, Litija, 24. 12. 1982,
 • Zaslužni član Zveze inženirjev in tehnikov Slovenije za zasluge pri razvoju organizacije, Ljubljana, 7. 6. 1983,
 • Srebrna značka s priznanjem Mladinske knjige za vzgojno delo v reviji Pionir, Ljubljana, 24. 10. 1983,
 • Pohvala OŠTO Center za uspešno usposabljanje enot TO Občine Center, Ljubljana, 22. 12. 1983,
 • Družbeno priznanje KS Vače za požrtvovalno delo pri revitalizaciji kraja, Vače, 8. 7. 1984,
 • Turistični nagelj za uspešno delo pri projektu Geoss in razvoju turizma, Ljubljana, 14. 10. 1985,
 • Situla z Vač, za uspehe pri razvoju projekta Geoss in kraja, TD Vače, 17. 10. 1985,
 • Valvasorjeva plaketa za delo v kulturi občine, občina Litija, Bogenšperk, 1.2. 1986,
 • Srebrna značka s priznanjem OF občine Ljubljana Center, Ljubljana, 24.4. 1986,
 • Srebrna značka TZ Slovenije za zasluge pri razvoju turizma, Ljubljana, 19.9. 1986,
 • Plaketa za večletno delo pri Geodetskem vestniku, ZGS, Rogla, 17. 10. 1986,
 • Pohvala RŠ TO Slovenije za delo v enotah teritorialne obrambe, Ljubljana, 22. 12. 1986,
 • Zaslužni član Zveze inženirjev in tehnikov Jugoslavije, Rogla, 17. 10. 1987,
 • Red dela z zlatima vencem, predsedstvo SFRJ, Beograd, 15. 10. 1987,
 • Priznanje Mestnega štaba za TO za dolgoletno uspešno delo, Ljubljana, 22. 12. 1987,
 • Zahvala za pomoč pri razvoju geodetske službe v občini Domžale, občina Domžale, 1987,
 • Priznanje za prizadevno delo pri vzpostavitvi geodetske zbirke, Zveza geodetov Slovenije, Ljubljana, 15. 10. 1987,
 • Priznanje Republ. sekretar, za ljudsko obrambo Slovenije za zasluge pri razvoju SLO in DS, 22. 12. 1987,
 • Častni član Zveze geodetskih inž. in geometrov Jugoslavije, Beograd, maj 1988,
 • Valvasorjev srebrnik, za zasluge ob 300-letnici Valvasorja, RK SZDL, Ljubljana, 8. 2. 1990,
 • Priznanje za dolgoletno prostovoljno delo v turizmu, TZS, 2001.
 • Zahvala za dolgoletno delo pri ohranjanju Valvasorjeve dediščine, Bogenšperk, 16. 5. 2002,
 • Zlata značka TZS za dolgoletno tvorno delo v turizmu, Fara, 11.10.2002,
 • Situla - steklena iz Rogaške, ob 70-letnici, Geoss ob odprtju spomenika Rodoljubu, 17. 5. 2003,
 • Valvasorjev zlatnik, priznanje občine Litija ob moji 70-letnici, Geoss, 2. 8. 2003,
 • Častni znak svobode, odlikovanje predsednika države za dosežke v geodeziji, pri projektu Geoss in za dejanja kulturno-turističnega pomena, Ljubljana, 23. 12. 2003,
 • Posebno priznanje Turistične zveze Slovenije za razvoj društvene organizacije in slovenskega turizma, Ljubljana, 21.5. 2005.
 • Srebrnik Občine Litije za požrtvovalno prostovoljno delo pri razvoju domoljubnega projekta Geometričnega središča Slovenije, Geoss, 10.6.2006.

Nazaj Naprej
A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž
soap2day