Leksikon Iskalnik

Od
RadDatePicker
Open the calendar popup.


Do
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
Od
RadDatePicker
Open the calendar popup.


Do
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select

Milan (Emil) Amon

14. 12. 1947
ljubiteljski fotograf, publicist.

Po poklicu je strojevodja. Zaposlen je bil pri Slovenskih železnicah. Je aktiven član v Društvu upokojencev Litija. Vodi sekcijo za organiziranje izletov in srečanj. Ukvarja se z ljubiteljskim fotografiranjem. Zbira in objavlja gradivo o kraju Konjšica. Bibliografija Amon, Milan. Amon, Jožica. Konjšica skozi čas = Konjšica through time,  Tiskarna Tori, Trbovlje, ...

Stanislav Bevk (Beuk)

2. 5. 1875 - 1. 3. 1956
biolog, prosvetni delavec, publicist.

Osnovno šolo je obiskoval v Litiji, maturiral je leta 1894 na gimnaziji v Ljubljani. Leta 1899 je doktoriral iz filozofije na dunajski univerzi. Študij je nadaljeval na zoološki postaji v Trstu ter na počitniških seminarjih naravoslovja na univerzi v Gradcu in Innsbrucku. Leta 1904 je bil imenovan za ravnatelja gimnazije v Idriji, leta 1917 pa za ravnatelja 2. državne...

Martin Brilej

3. 10. 1940 - 2. 8. 2011
kulturni in družbeno politični delavec, ljubiteljski zgodovinar, občinski svetnik, predsednik mestne skupnosti, publicist, učitelj, zbiralec starin.

Osnovno šolo je obiskoval v Litiji. Šolanje je nadaljeval na Industrijsko kovinarski šoli v Kranju, nato leta 1977 diplomiral na Visoki šoli za organizacijo dela v Kranju. Njegovo prvo delovno mesto je bilo v Osnovni šoli Šmartno pri Litiji. Od leta 1971 do upokojitve leta 1997 je bil zaposlen na občini Litija. Bil je vsestranski in požrtvovalni delavec na športnem področju ter navdušen špor...

Božidar Fink

30. 8. 1920 - 18. 2. 2013
izseljenski politik, pevec, pravnik, publicist.

Leta 1939 je maturiral na klasični gimnaziji v Ljubljani, 1943 pa diplomiral na Pravni fakulteti univerze v Ljubljani. Med drugo svetovno vojno je bil v internaciji v Gonarsu. Od jeseni 1943 je deloval kot častnik v pripravništvu slovenskega domobranstva. Maja 1945 se je z domobranskimi enotami umaknil na Koroško. Po vojni je bil zaprt v taboriščih, kjer je deloval pri raznih...

Ivan Godec

3. 8. 1942 - 24. 5. 2011
kulturni in družbeno politični delavec, občinski svetnik, publicist.

Rojen je bil v družini s štirimi otroki, med katerimi je bil najstarejši; družina se je večkrat selila. Njegove življenjske postaje so bile Zavrstnik, Ponoviče, Bloke, Nova vas, Šmartno in Litija. Osnovno šolo je obiskoval v Litiji, učiteljišče v Ljubljani, kasneje je doštudiral tudi organizacijo dela v Kranju. Po končanem učiteljišču je dobil prvo službo leta 1961 v Blokah, kjer je poučeval več r...

Anton Lajovic

19. 12. 1878 - 28. 8. 1960
pravnik, publicist, skladatelj.

Anton Lajovic se je rodil 19. 12. 1878 na Vačah, očetu Francu in mami Mariji. V družini Lajovic se je rodilo 12 otrok, devet sinov in tri hčere: Anton, Franc, Albin, Maks, Marija, Ana, Milivoj, Pavla, Franci, Vladislav, Janez, Karel (vir: družinsko drevo, Mano Seifert, mož Marine Lajovic, nečakinje Antona Lajovica, 1980, v knjigi Litijski obrazi). Anton se je povsem slučajno rodil v rojstni hi&...

Ljudmila Roblek

9. 9. 1853 - 31. 8. 1937
članica Ciril-Metodove družbe, publicistka.

Osnovno šolo je obiskovala v Mokronogu. Leta 1875 jo je pot zanesla v Litijo, kjer je postala uradnica v notarski pisarni litijskega notarja Luke Svetca. Stanovala je na sredini takratnega litijskega trga, v Roblekovi hiši. Bila je nadarjena in izobražena ženska. Njen največji projekt je bil ustanovitev podružnice Ciril-Metodove družbe (CMD) v Litiji. Prizadevna je bila pri ustanavl...

Vlado Rojec

26. 7. 1898 - 28. 11. 1967
čebelar, publicist, učitelj, urednik.

V Ljubljani je obiskoval učiteljišče, kjer je leta 1920 maturiral. Do leta 1924 je najprej služboval v Šentjanžu na Dolenjskem. Po končani Višji pedagoški šoli v Zagrebu je bil med leti 1926-1935 zaposlen na meščanski šoli na Rakeku. Od leta 1935 do začetka 2. svetovne vojne  leta 1941 je bil upravitelj meščanske šole v Litiji. N...

Peter Svetik

5. 8. 1933 - 11. 9. 2011
diplomirani ekonomist, inženir geodezije, publicist.

Med leti 1939 - 1946 je v rojstnem kraju obiskoval osnovno šolo. V šolskem letu 1947/1948 se je vpisal v nižjo gimnazijo v Cerknem in bival v dijaškem domu. Leta 1949 je vse tri razrede, vključno z malo maturo, končal z odliko. V šolskem letu 1949 /1950 se je vpisal na Gradbeni tehnikum v Ljubljani - geometrski odsek in vse štiri letnike, vključno z maturo leta ...

Ivan Šega

10. 12. 1871 - 10. 10. 1936
publicist, šolski organizator.

Šolal se je v Ljubljani in leta 1891 maturiral. Poučeval je v raznih krajih,  v letih 1904–1905 tudi v Šmartnem pri Litiji. Bil je predvsem šolski organizator. Med leti 1893 in 1909 je bil tajnik Zaveze slovenskih učiteljskih društev. Kot njen delegat se je leta 1906 udeležil skupščine srbskih učiteljev v Beogradu in leta 1908  vseslovanskega uč...

12
A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž